Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ruszył nabór do nowego programu dla rolników – sprawdź, na co możesz uzyskać dotację

Ruszył nabór do nowego programu dla rolników – sprawdź, na co możesz uzyskać dotację

25 stycznia rozpoczął się nabór wniosków do nowego programu “Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Program ma na celu zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

O nowym programie

W dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia 2024 roku, rozpoczął się nabór wniosków do nowego programu wspierającego rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Program ten ma jeszcze jeden cel, a jest nim zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej.

Program, a właściwie inwestycja, jest częścią Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do kogo jest skierowany program i na co można uzyskać dotację?

O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się rolnicy. Warto jednak zaznaczyć, że inwestycje w instalacje wytwarzające energię mogą służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii, a zdolności produkcyjne tych instalacji nie mogą przekroczyć ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.

Interwencja wspiera inwestycje materialne lub niematerialne, a intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wyodrębniono 3 obszary: A, B oraz C, w obrębie których można ubiegać się o wsparcie. Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, jak i C.

Dotacja w obrębie obszaru A

W ramach obszaru A, jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, można uzyskać wsparcie na zakup lub budowę nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW z możliwością zainstalowania magazynu energii.

Dotacja w obrębie obszaru B

Obszar B obejmuje zakup lub budowę instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła – o ile będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego.

Dotacja w obrębie obszaru C

Z kolei w ramach obszaru C można ubiegać się o wsparcie zakupu lub budowy systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej, takich jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenia LED, a także termomodernizacji budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej.

Ile środków można otrzymać?

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w trakcie okresu programowania nie może przekroczyć:

  • 1 500 000 zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł;
  • 200 000 zł – obszar C.

Łącznie, na obszary A i C, maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 1 700 000 zł, z kolei na obszary B oraz C – 400 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 23 lutego 2024. O kryteriach wyboru, można szczegółowo przeczytać tutaj: I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

Źródła: gov.pl, padr.pl, papfu.pl

Fot.: canva.com/@roman-r294872442, canva.com/@gettyimagespro

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.