Światowy rynek pracy OZE zatrudnia 11,5 mln osób

Światowy rynek pracy OZE zatrudnia 11,5 mln osób

Zgodnie z raportem opublikowanym przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej IRENA, ilość miejsc pracy w sektorze OZE gwałtownie wzrasta. W roku 2019 pracowało w nim 11,5 mln osób, z czego najwięcej w fotowoltaice.

Azja na pierwszym miejscu

Zgodnie z „Renewable Energy and Jobs Annual Review” zatrudnionych na rynku OZE jest pół miliona więcej niż rok wcześniej. Geografia zatrudnienia nie rozkłada się jednak równomiernie. 63% tych miejsc pracy znajduje się w Azji.

Ze wszystkich alternatywnych źródeł największym rynkiem zatrudnienia jest fotowoltaika, z którą zawodowo związane jest 3,8 miliona ludzi. Ten wysoki współczynnik nie jest jednak taki sam dla wszystkich krajów. Okazuje się, że zdecydowana większość osób z branży PV, bo aż 91% pracuje w zaledwie 10 krajach.

120932284 702108884042504 1067970322664157227 n
Ilość miejsc pracy w sektorze OZE w 2019 roku, zgodnie z raportem IRENA

Jak rolnicy mogą utrzymywać się z OZE

Segment biopaliw bezpośrednio łączy się z rolnictwem. Najwięcej osób, które utrzymują się z tej branży to producenci surowców, z których wytwarza się ekopaliwa. Są to więc właściciele farm, plantacji, dużych gospodarstw rolnych. Najwięcej z nich mieszka w Brazylii, Kolumbii, Malezji, na Filipinach, czy w Tajlandii.

W niektórych państwach już ponad 50% energii pozyskuje się z elektrowni wodnych (np. w Wenezueli, Brazylii czy Kanadzie). W Norwegii jest to aż 98 procent! Zainteresowanie hydroenergetyką przekłada się na zatrudnienie – w tym sektorze pracuje już 2 miliony ludzi na skalę światową. Energia wiatrowa na skalę globalną zapewnia 1,2 mln miejsc pracy.

Branża OZE szansą na zatrudnienie dla górników

Zgodnie z przyjętą strategią transformacji energetycznej w Europie i na świecie, liczby te będą wzrastać. Francesco La Camera (Dyrektor Generalny IRENA) podkreśla, że jeszcze nie wszystkie kraje maksymalnie wykorzystują swój lokalny potencjał i możliwości rozwoju energii odnawialnej.

Zwiększenie zatrudnienia w sektorze OZE jest wielką szansą dla tych, którzy mogą stracić pracę w branży paliw kopalnych, przede wszystkich górników. Ich przebranżowienie jest kluczem do sukcesu całej transformacji. 

Źródło: światrolnika.info

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.