Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Szansa na Sprawiedliwą Transformację dla Małopolski

poland

Szansa na Sprawiedliwą Transformację dla Małopolski

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Orlen Południe będą ubiegać się o dofinansowanie dla województwa na rzecz sprawiedliwej transformacji i ochrony środowiska. Powinno oznaczać to dla Małopolski dużą szansę na zwrot ku źródłom energii odnawialnej i obranie ekologicznej perspektywy.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

3,5 miliarda euro dofinansowania

Środki, które UE przeznaczyła na zrównoważony rozwój i sprawiedliwą transformację w Polsce, wynoszą 3,5 miliarda euro. Z tego powodu, Orlen Południe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zajmą się przygotowaniem pilotażowych projektów. Współpraca podmiotów będzie odbywać się w ramach unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji oraz realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Suma, którą przeznaczyła Unia Europejska, może znacznie wzmocnić i przyspieszyć przemianę województwa w miejsce czystsze i bardziej przyjazne, dzięki ekologicznym rozwiązaniom. Marszałek Województwa małopolskiego Witold Kozłowski twierdzi, że środki unijne wzmocnią potencjał ekonomiczny regionu, umożliwią stworzenie nowych miejsc pracy i złagodzą skutki zawirowań, wywołanych kryzysem gospodarczym. Mieszkańcy wierzą, że Kraków i jego okolice nie będą już zajmować najwyżej pozycji w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast Polski.

Czy to będzie owocna współpraca?

Małopolskę wymienia się wśród innych 6 województw, które będą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wicemarszałek Tomasz Urynowicz zakłada, że współpraca z Orlenem, która zakłada wspólne działania do 2030 roku, przyczyni się do nowoczesnej i ekologicznej przemiany Małopolski:

We współpracy z ORLEN Południe upatrujemy ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji. ORLEN Południe posiada właściwe kompetencje, niezbędne do opracowania innowacyjnych projektów pilotażowych w ramach programu i poprzez realizowane inwestycje przyczynia się do rozwoju regionu – podał po oficjalnym spotkaniu z Orlenem, Wicemarszałek Tomasz Urynowicz, pełnomocnik Zarządu Województwa małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji.

Wspólne plany mają przyczynić się do zwiększenia tempa transformacji regionów węglowych w bardziej przyjazne środowisku miejsca. Na razie proces ten przebiega w Małopolsce wolno, a w innych regionach, np. na Śląsku, sytuacja jest dużo gorsza.

Zielony wodór, biometan i inne inwestycje

Obecnie Orlen Południe rozwija technologie wodorowe, a rafineria w Trzebini ma zacząć produkować zielony wodór jeszcze w tym roku. Równolegle ma rozpocząć się produkcja zielonego glikolu propylenowego. To pierwszy taki zakład w kraju oraz największa tego typu instalacja w Europie. W mieście powstaje też instalacja do produkcji kwasu mlekowego, wykorzystująca w procesie funkcje mikroorganizmów. Spółka rozpoczęła także program biogazowy, zakładający budowę sieci własnych biometanowni.

Rozwijanie naszego portfolio bioproduktów, paliwa przyszłości, zeroemisyjna energetyka czy efektywność produkcji – to podstawowe założenia transformacji spółki. W ten kierunek rozwoju doskonale wpisuje się produkcja paliwa wodorowego. W ORLEN Południe przecieramy w tym obszarze szlaki zarówno dla Grupy ORLEN, jak i dla całego krajukomentował Marcin Rej, Prezes Zarządu ORLEN Południe.

W styczniu 2020 r. województwo dołączyło do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Dziś dzięki staraniom Samorządu Województwa, Małopolska wymieniana jest jako jedno z sześciu polskich regionów węglowych, które będą mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

– Dziś ważne jest, aby pozyskać dla Małopolski Zachodniej możliwie jak najwięcej środków z puli Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, które pozwolą na realne inwestycje na tym obszarze. Wierzę, że współpraca z ORLEN Południe również się temu przysłuży – powiedział Wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

źródło: malopolska.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.