Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Szkodliwe dla klimatu przepisy transportowe. KE rozpoczyna dyskusję

ruch drogowy

Szkodliwe dla klimatu przepisy transportowe. KE rozpoczyna dyskusję

Jak wynika z analizy Komisji Europejskiej, nowe przepisy dotyczące transportu drogowego mogą zwiększyć emisje dwutlenku węgla w Unii Europejskiej nawet o 3,3 mln ton rocznie. KE zamierza podjąć dyskusję z Parlamentem Europejskim i krajami członkowskimi, aby rozwiązać ten problem.

B1
Reklama

Przepis o powrocie pojazdów 

19 lutego 2021 roku KE opublikowała analizy dotyczące wpływu na klimat i środowisko dwóch elementów pakietu mobilności, czyli obowiązkowego powrotu pojazdów do państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba firmy, co 8 tygodni, oraz stosowania kontyngentów kabotażowych na międzynarodowe przewozy kombinowane. Według analizy nowe przepisy mogą spowodować do 3,3 mln ton dodatkowej emisji dwutlenku węgla rocznie. 

Nowe przepisy zaszkodzą klimatowi 

22 lutego 2021 roku rzecznik KE Stefan De Keersmaecker oświadczył na konferencji prasowej w Brukseli, że zapisy pakietu mobilności, które będą miały negatywny wpływ na klimat, nie były elementami pierwotnej propozycji KE. 

Reklama

Oczywiście rozpoczniemy opartą na danych i badaniach dyskusję z państwami członkowskimi, europarlamentem i wszystkimi zainteresowanymi stronami nad możliwymi rozwiązaniami – dodał De Keersmaecker. 

Podczas dyskusji, KE zobowiązała się wziąć pod uwagę zarówno założenia Europejskiego Zielonego Ładu, właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku i dobro kierowców w transporcie drogowym. 

Dodatkowa emisja szkodliwych substancji

Dodatkowa emisja 3,3 mln ton CO2 rocznie jest porównywalna z całkowitą roczną emisją CO2 w transporcie w Estonii. Skutkiem wejścia w życie nowych przepisów, do atmosfery trafi dodatkowo do 704 ton tlenków azotu i 251 ton pyłu zawieszonego (PM2,5).

Ponadto analiza pokazuje, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, do atmosfery może trafić dodatkowo nawet 2,9 mln ton CO2 w 2023 roku. To 4,6% wzrostu emisji w ramach międzynarodowego transportu drogowego. 

W badaniu skupiającym się na kontyngentach kabotażowych w międzynarodowych operacjach transportu kombinowanego KE szacuje, że powszechne stosowanie przez państwa członkowskie możliwości ich wprowadzenia mogłoby doprowadzić do dodatkowych 397 tys. ton emisji CO2. Mogą też pojawić się i inne potencjalne, negatywne oraz długoterminowe skutki dla transportu kolejowego i intermodalnego. 

Źródło: PAP

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.