Nowe prawo wodne – co warto wiedzieć?

W celu wyjaśnienia założeń reformy Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowali konferencję prasową. Minister Mariusz Gajda zapewnił, że w sposób rozsądny będą wprowadzane zmiany i inwestycje. Natomiast przedstawiciel NFSiGW, Roman Wójcik poinformował, że ze środków funduszu finansowane są następujące działania: budowa i odbudowa obiektów hydrologicznych, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, wspomaganie żeglugi śródlądowej.

Szyszko nie jest już Ministrem Środowiska

To decyzje Jana Szyszki były przyczyną konfliktu odnośnie wycinki Puszczy Białowieskiej. Sprawa ta ciągnie się za Polską już od kilku miesięcy, a jej zakończenie przewidywane jest na kwiecień 2018 roku, kiedy Trybunał Europejski ma wydać ostateczny wyrok. Niewykluczone, że zostaną nałożone kary, które miałyby zmusić nasz kraj do reorientacji stanowiska. Możliwe, że zmiana na fotelu Ministra Środowiska ma być sygnałem dla organów Unii Europejskiej, że Polska respektuje jej zalecenia i dąży do pozytywnego rozwiązania.

Powstanie Agencja Bezpieczeństwa Ekologicznego?

– Projekt ustawy, w której proponuje się powołanie Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego, jest na wstępnym etapie opracowania przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Celem tych przepisów jest wzmocnienie istniejących i stworzenie nowych narzędzi umożliwiających skuteczną walkę z szarą strefą, w tym z przedsiębiorstwami, które zatruwają środowisko naturalne. Projektowane przepisy mają więc doprowadzić wyłącznie do poprawy bezpieczeństwa ekologicznego kraju i jakości środowiska naturalnego – można przeczytać w stosownym oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Środowiska.

Jaka będzie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii?

Kapalski powiedział: „Chcemy, aby ta nowelizacja uwzględniła opinie wytwórców energii odnawialnej, a także przedsiębiorców, którzy chcieliby wystartować w kolejnych aukcjach lub widzą swoją możliwość uczestnictwa w systemach FiT lub FiP. Chcemy także, by regulacje wpływały na stabilność rynku OZE w Polsce i dawały jasny kierunek działania oraz wskazywały obowiązki uczestników rynku bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych”.