Tesco wycofuje nierecyklingowalne plastikowe opakowania

Sieć hipermarketów Tesco poinformowała, że wycofuje ze swoich sklepów plastikowe opakowania marek własnych, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Powyższe zmiany są już sukcesywnie wprowadzane, natomiast całkowita wymiana opakowań ma się skończyć do 2025 r.

W swoim komunikacie prasowym sieć hipermarketów zadeklarowała, jakie działania podejmie, aby ograniczyć nadmierną ilość plastiku. Do 2020 r. Tesco planuje zmienić składy opakowań produktów marek własnych, aby nie zawierały surowców nienadających się do powtórnego wykorzystania. Zwieńczenie powyższych działań nastąpi w 2025 r., kiedy to wszystkie opakowania produktów wytwarzanych przez sieć Tesco będą się składały z tworzyw umożliwiających ich ponowne wykorzystanie lub recykling.

Dodatkowo Tesco będzie dbało o właściwą współpracę z producentami oraz specjalistami z branży opakowań. Celem tej kooperacji jest maksymalizacja procesów odzyskiwania surowców, a także ich recyklingu i powtórnego wykorzystania.

Tesco wchodzi w Circular Economy Package

– Tylko 9% odpadów opakowaniowych poddawanych jest recyklingowi. 12% jest spalane, a cała reszta – 79% – akumuluje się na wysypiskach bądź trafia do środowiska naturalnego. Szacuje się, iż połowa wyprodukowanego plastiku to produkty zaprojektowane tak, by służyły nam tylko raz. Następnie zaś są wyrzucane. Konieczne jest opracowanie nowego systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz szerzej implementacja do prawodawstwa polskiego nowych wymagań określonych w Circular Economy Package. To dobrze, że wśród polskich przedsiębiorców już są stosowane dobre praktyki, które wpisują się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatywa Tesco wpisuje się również w tzw. Mapę Drogową przedstawiającą model dojścia do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym podkreśla Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo Tesco deklaruje swoją gotowość do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie działanie wymaga jednak ścisłej współpracy na wielu szczeblach: odpowiednie decyzje w tym zakresie powinny zapaść zarówno na stopniu rządowym i samorządowym, jak i na poziomie sieci sklepów oraz samych producentów żywności i innych towarów.