Udział węgla w indyjskim mikście nie spadnie poniżej 46% do 2047 roku

Pomimo dużych inwestycji w sektor energii odnawialnej w Indiach, nieprędko uda się wyeliminować udział węgla w tamtejszej gospodarce. Jak mówią analizy przeprowadzone przez NITI Aayog wspólnie z Instytutem Ekonomii Energii z Japonii, udział węgla w indyjskim mikście energetycznym nie spadnie poniżej 46% do 2047 roku.

Przygotowany raport „Energising India” wykazał, że jeszcze długo węgiel utrzyma pozycję lidera energetycznego w Indiach. Obecnie Odnawialne Źródła Energii w państwie indyjskim mają swoje chwile popularności, lecz dopiero długofalowo może się to odbić na udziale w mikście energetycznym. Opublikowany raport mówi, że udział energii produkowanej w elektrociepłowniach opalanych węglem w 2032 będzie oscylować w okolicy 55%. Jak do tej pory, w 2017 roku udział ten wynosi ponad 85% całkowitej energii wyprodukowanej na terenie Indii. Wedle analiz, zapotrzebowanie na energię elektryczną w Indiach będzie ciągle wzrastać, a jego szczyt przewiduje się na 2022 rok, kiedy roczne zapotrzebowanie będzie oscylować w granicach 235 GW.

Fotowoltaika od Columbus Energy