Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ustawa o OZE – projekt nowelizacji. Co nas czeka?

OZE

Ustawa o OZE – projekt nowelizacji. Co nas czeka?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o OZE. W propozycji znalazły się m.in. zmiana definicji małej instalacji OZE, przedłużenie terminów działania niektórych mechanizmów wsparcia i złagodzenie regulacji o planowaniu przestrzennym dla źródeł odnawialnych.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Nowa definicja małej instalacji

Jak tłumaczy resort klimatu, zmiany definicji dotyczące „małej instalacji” OZE mają ograniczyć obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, m.in. poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE określonej w ustawie.

W definicji „małej instalacji” proponuje się zwiększenie maksymalnej mocy zainstalowanej z 500 kW do 1 MW, a maksymalnej mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu – z 900 kW do 3 MW. Uzasadnienie podkreśla, że przedsiębiorcy posiadający koncesje, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Nowe terminy działania mechanizmów

Projekt zakłada też przedłużenie do 30 czerwca 2045 roku szeregu mechanizmów. Chodzi o: 

  • okres obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego,
  • obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim, 
  • obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP, 
  • obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego. 

Zgodnie z projektem, minister właściwy ds. klimatu zyskuje delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022–2026. 

Zmiany w planowaniu przestrzennym

Projekt przewiduje też zmiany w obszarze planowania przestrzennego. Zgodnie z obecnymi regulacjami, instalacje OZE o mocy powyżej 100 kW powinny zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, i dalej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt zwiększa ten próg do 500 kW z dwoma wyjątkami. 

W studium nie będą musiały być uwzględniane „wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne” o mocy do 1 MW ani „urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące”, czyli np. panele dachowe oraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem.

Źródło: PAP

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.