W Gdańsku oraz Gdyni zostanie zamontowanych 19 czujników jakości powietrza

Pomimo cieplejszej temperatury w wielu miastach Polski nadal jest smog. Aby dokładnie monitorować zanieczyszczenie powietrza, władze samorządowe inwestują środki w rozbudowę sieci pomiarowych, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców. W inicjatywę włączają się również zewnętrzni sponsorzy.

W Gdańsku i Gdyni inwestycję w stacje pomiarowe zaproponował LPP, czyli polski producent odzieży, odpowiedzialny za marki, takie jak House oraz Cropp. LPP zasponsoruje piętnaście czujników marki Airly wraz z dwuletnim abonamentem. Pozostałe cztery mierniki jakości powietrza zostaną dostarczone przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku i zamontowane zostaną na Dolnym Mieście.

„Piętnastu wybranym mieszkańcom, instytucjom czy organizacjom po prostu te czujniki damy (…) i w przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż pierwszych urządzeń”, powiedział Karol Spieglanin, prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.

Fotowoltaika od Columbus Energy