Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W jaki sposób dane satelitarne mogą pomóc chronić środowisko?

W jaki sposób dane satelitarne mogą pomóc chronić środowisko?

W jaki sposób dane satelitarne mogą pomóc chronić środowisko?

Dzięki zdjęciom zrobionym przez satelity orbitujące wokół Ziemi, udało się znaleźć wyciek ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej, a innym razem ocenić straty wywołane huraganem. Do czego jeszcze można wykorzystywać dane satelitarne, aby dzięki nim chronić środowisko naturalne?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Dane satelitarne — kilka faktów

Wokół Ziemi orbitują setki satelitów przekazujących nam ogromne ilości informacji w czasie rzeczywistym: meteorologicznych, nawigacyjnych, obserwacyjnych i wiele innych. Z początku ich misje miały charakter ściśle naukowy bądź militarny. Obecnie dane wykorzystywane są także w celu działań z zakresu ochrony środowiska. 

Szczególnie przydatne są w monitorowaniu zmian klimatu – stale postępującego procesu, który dobrzy widoczny jest właśnie z kosmosu. Kiedy zestawimy wiele tysięcy zdjęć danego obszaru, to zauważymy, w jaki sposób zmieniało się otoczenie. Mogą być to dobre zmiany, takie jak odradzanie się lasów lub zwiększanie się powierzchni terenów zielonych w miastach. Najczęściej są to jednak smutne dane – np. zakwit glonów w Odrze i zwiększanie się miejskich wysp ciepła.

Informacje z kosmosu

Jednym z przykładów zastosowania satelitów, jest praca nad zmniejszaniem zawartości związków fosforu zakumulowanych w osadach niedużych jezior. Taki projekt realizowany jest w ostatnim czasie realizowana na Litwie z udziałem polskiej firmy Lemitor. 

Wyznacznikiem stopnia zanieczyszczenia związkami biogennymi jest zakwit jezior. Dla postronnego obserwatora będzie to przejawiało się specyficznym kolorem wody, dla specjalisty — zawartością chlorofilu. I ten właśnie efekt można w sposób systemowy wykorzystać poprzez analizę i postprocessing zdjęć satelitarnych w skali całego krajutłumaczy Przemysław Lewicki, z firmy Lemitor Ochrona Środowiska, która jest odpowiedzialna za ten projekt.

W jaki sposób dane satelitarne mogą pomóc chronić środowisko?
Kompilacja zobrazowan w tym obraz wynikowy prezentujacy koncentracje Chlorofilu a [Chl a]

Na orbicie ziemskiej już teraz znajdują się także satelity, których zadaniem jest analiza stężenia i źródeł metanu w atmosferze. Jak wygląda monitorowanie emisji gazów cieplarnianych z kosmosu?

Skutki katastrof klimatycznych mogą ciągnąć się przez wiele lat. W sytuacjach kryzysowych dane satelitarne są w stanie nam pomóc i przyspieszyć radzenie sobie z trudną sytuacją.

W 2021 roku, dzięki zdjęciom satelitarnym udało się zauważyć ogromny wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej. Właściciel uszkodzonego rurociągu nie poinformował o tym wydarzeniu nikogo. Gdyby nie dane pozyskane z satelity to działania naprawcze jeszcze bardziej by się opóźniły, a sam wyciek trwałby dłużej.

Satelity przydają jednak także w zapobieganiu katastrofom, szczególnie w rolnictwie.

Zastosowanie satelitów w rolnictwie

Kiedy posiadamy ogromne połacie pola, to trudno jest sprawdzić kondycję wszystkich upraw, które się na nim znajdują. Możemy ręcznie przeczesać każdy metr pola, ale znacznie szybszym i zarazem dokładniejszym sposobem jest w takim przypadku analiza zdjęć satelitarnych. Dzięki satelicie dowiemy się, jaki jest stan całego areału upraw i ocenić będziemy mogli wielkość prognozowanych zbiorów.

Pomocą rolnikom zajmuje się m.in. SatRevolution – pierwsza polska firma produkująca satelity. Głównymi odbiorcami zdjęć satelitarnych Polaków są właśnie jedne z największych firm rolniczych.

Zdjęcia satelitarne pozwalają m.in. na:

  • zlokalizowanie nielegalnych wycinek, ocenę drzewostanu i ewentualnych chorób,
  • prognozowanie zmian związanych z suszami i wylesianiem,
  • obserwację klęsk żywiołowych w czasie rzeczywistym (powodzie, pożary),
  • monitorowanie wzrostu roślin, poziomu nawodnienia oraz kondycji gleby. 

Dane satelitarne mogą ponadto pomóc urbanistom w planowaniu miast tak, aby pozwalały na wygodne i przyjemne życie, które w możliwie najmniejszym stopniu obciąża środowisko. 

Dane z orbity dla projektowania miast

Zarządzający miastami, dzięki danym pochodzącym z satelit, mogą podejmować lepsze decyzje związane z tworzeniem nowych połączeń komunikacji miejskiej, wyznaczaniem dróg czy chodników. Dane pochodzące z satelitów pomagają również w badaniu tego, jak rozwijają się metropolie, jak wpływają na środowisko naturalne, które je otacza, a także pozwalają monitorować miejskie wyspy ciepła.

Przykładem wykorzystania zdjęć satelitarnych w rozwoju miast jest projekt, który prowadziła wspomniana już wcześniej firma Lemitor. Eksperci za pomocą danych ze zobrazowań satelitarnych dokonali analizy zasobów zielonych i wskaźnika wegetacji. Umożliwiło im to identyfikację terenów ubogich lub zasobnych w zieleń. Dane te wykorzystano następnie na potrzeby opracowań takich jak plan adaptacji miast do zmian klimatu czy też miejskie programy ochrony środowiska.

Dane z satelity często stają się po prostu niezastąpione.

Czy dane satelitarne to nasza przyszłość?

Coraz więcej placówek naukowych udostępnia też za darmo większość zebranych danych. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że dane satelitarne są coraz chętniej wykorzystywane przez coraz więcej instytucji publicznych, a także prywatnych.

Informacja i dane to surowiec, sukcesem staje się odpowiednie ich wykorzystanie. Widok zobrazowań satelitarnych pobudza naszą wyobraźnię, ale aby w pełni wykorzystać ich potencjał, niezbędna jest specjalistyczna wiedza i umiejętnościPrzemysław Lewicki z firmy Lemitor Ochrona Środowiska przybliża ten temat:

Dane satelitarne pomagają w szybszym analizowaniu danych, a co za tym idzie, możemy sprawniej reagować na zmiany zachodzące w środowisku. Wykorzystanie zdjęć pochodzących z satelitów wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów, ale warto ją zdobyć, bo jest to bezsprzecznie obszar analiz, który daje bardzo duże możliwości.

Dynamiczny rozwój technologii powoduje ponadto, że zmniejszają się koszty wyprodukowania i wysłania satelity na orbitę. Konstrukcją własnych miniaturowych satelitów z wykorzystanie perowskitowych ogniw słonecznych zajął się już także m.in. polski zespół – najmłodsza i jedyna taka drużyna w Europie budująca własnego satelitę.

źródło: mat. prasowe

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.