1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zatruta Odra skazi cały Bałtyk? „Potencjalnie największa katastrofa ekologiczna na rzece w Europie”

Zatruta Odra skazi cały Bałtyk? „Potencjalnie największa katastrofa ekologiczna na rzece w Europie”

Zatruta Odra skazi cały Bałtyk? „Potencjalnie największa katastrofa ekologiczna na rzece w Europie”

Organizacja WWF, wraz z partnerami z całego regionu Morza Bałtyckiego, napisała list otwarty. Ekolodzy apelują w nim do rządów regionu Bałtyckiego o działanie w ramach Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, czyli tzw. Komisji Helsińskiej (HELCOM). Katastrofa ekologiczna może bowiem dotknąć także ekosystemu morskiego.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Międzynarodowy problem z polską rzeką

WWF domaga się, aby państwa podjęły wspólne działania, takie jak m.in. ciągły i długofalowy monitoring rzeki. Ekolodzy chcą także, aby zainicjowano prace nad wspólnym protokołem postępowania z podobnymi zdarzeniami w przyszłości. Swobodna wymiana informacji między ekspertami z całego regionu i odpowiedni system alarmowy mają zagwarantować odpowiednio wczesne podjęcie działań ochronnych.

Katastrofa w Odrze pokazuje, jak kruche są nasze ekosystemy. Teraz musimy wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia i przyspieszyć wysiłki na rzecz poprawy stanu europejskich rzek poprzez zapobieganie i zmniejszanie zanieczyszczenia wody, barier i regulacji ich przepływu mówi Johanna Fox, szefowa międzynarodowego programu Morza Bałtyckiego w WWF.

Bałtyk jest zagrożony, bo to do niego spływają wody z zatrutej rzeki. Ochroną Morza Bałtyckiego zajmuje się właśnie Komisja Helsińska, do przepisów której muszą stosować się wszystkie państwa graniczące z akwenem. Konwencja z 1992 zobowiązuje sygnatariuszy m.in. do:

  • zmniejszenia eutrofizacji wód (zakwitania wód, przeciwidziałania m.in. rozwojowi sinic), która prowadzi do śmierci organizmów żywych,
  • zabezpieczenia przed emisją substancji niebezpiecznych dla środowiska,
  • ochrony różnorodności biologicznej.

Jakie są najważniejsze postulaty ekologów?

Apel o ratunek dla Bałtyku

WWF w liście do HELCOM stwierdza, że zatrucie Odry jest potencjalnie największą katastrofą ekologiczną na rzece w Europie. Ekolodzy nie są usatysfakcjonowani działaniami polskiego rządu. 

Jesteśmy zaniepokojeni opieszałą i nieadekwatną reakcją polskiego rządu i jego organów odpowiedzialnych za nadzór nad jakością wody i gospodarkę wodną. Jakość wody nie była systematycznie badana, pierwsze próbki zaginęły, a procedury ostrzegawcze i alarmowe Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem zostały wszczęte o przeszło dziesięć dni za późno. 

Ponadto – pomimo tego, że Odra uchodzi do Morza Bałtyckiego, które jest już znacznie skażone niebezpiecznymi substancjami, proaktywna komunikacja z właściwymi instytucjami w innych krajach bałtyckich była ograniczona. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, wówczas zanieczyszczenia i ich skutki w wodach Odry mogą mieć wpływ na funkcjonowanie ekosystemów Bałtyku – pisze w apelu WWF.  

Chociaż odpowiedzialność za zanieczyszczenie rzeki leży po stronie Polski i Niemiec, tylko wspólne wysiłki na rzecz oczyszczenia Odry mogą zagwarantować bezpieczeństwo dla Bałtyku, który jest akwenem wspólnym dla wielu państw. Dlatego ekolodzy apelują o wspólne działanie i ustalenie długoterminowych procedur, które zadziałają w przypadku kolejnych zagrożeń. 

Dodatkowo WWF domaga się od rządów Niemiec i Polski, aby przygotowały i uchwaliły Rządowy Program Restytucji Ekosystemu Odry. Niezbędne ma być także zaprzestanie dalszego eksploatowania rzeki i przekierowanie środków finansowych na jej renaturyzację [od red.: przywrócenie stanu naturalnego, możliwie bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed ingerencji przez człowieka].

Pojawią się też pomysły, aby utworzyć na Odrze nowy park narodowy. Moment skupienia się uwagi opinii publicznej na katastrofie, która rozegrała się na drugiej największej polskiej rzece, należy z pewnością wykorzystać, aby zapewnić bezpieczeństwo dla tego wyjątkowego środowiska wodnego. Mimo wszystko, regeneracja ekosystemu zajmie jeszcze wiele lat. 

Przyczyna zatrucia Odry

Przyczyna masowego wymierania ryb i innych organizmów nie została jeszcze ustalona ze stuprocentową pewnością. Na katastrofę na rzece Odrze złożyło się najprawdopodobniej kilka czynników:

  • niezwykle niski poziom wody,
  • jej wysoka temperatura,
  • uwalnianie zanieczyszczeń w postaci silnie zasolonej wody, co zapewniło dobre środowisko dla rozwoju „złotej algi”, która zaczęła wydzielać toksyny niebezpieczne dla organizmów żyjących w Odrze.

źródło i zdj. główne – media.wwf.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.