W Łebie powstanie baza serwisowa ogromnych farm wiatrowych

W Łebie powstanie baza obsługowo-serwisowa farm. Wybór portu serwisowego to pierwszy krok do zrealizowania założeń transformacji energetycznej kraju. Projekty MFW Bałtyk to jedne z największych inwestycji morskiej energetyki wiatrowej rozwijanych w Polsce.

Port serwisowy

Na działce zakupionej przez firmę Equinor powstanie port serwisowy dla  morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Równocześnie Equinor jest pierwszym  z inwestorów, którzy zrealizują w naszym kraju projekty morskich farm wiatrowych. Firma współpracuje z Polenergią, która wskazała lokalizację bazy obsługowo-serwisowej. Wspólnie chcą wesprzeć w przyszłości także i inne przedsięwzięcia z zakresu energii odnawialnej.

Planowana budowa bazy serwisowej będzie służyć jako centrum logistyczne dla morskich farm wiatrowych. Powstanie tu biuro i budynki magazynowe. Kluczowa w tej inwestycji jest bliska odległość z Łeby do farm, zlokalizowanych na morzu. Firmy zapewniają, że port serwisowy to także szansa rozwoju dla regionu i nowe miejsca pracy. Nowozatrudnieni mieliby pełnić obowiązki technicznego wsparcia, utrzymania infrastruktury na morzu, a także zajęliby się pracą biurową do obsługi projektów z lądu.  

Energia dla dwóch milionów domów

Spółka joint venture łącznie rozwija trzy projekty morskich farm wiatrowych. MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II otrzymały już decyzję URE o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci. Łączna moc elektrowni to 1440 MW. Powierzchnia obu farm wynosi ponad  241 km2. Energia z nich pozwoli zasilić ponad dwa miliony polskich gospodarstw domowych.  Rozpoczęcie budowy infrastruktury dla morskich farm wiatrowych może zacząć się na  początku 2024.  MFW Bałtyk I jest na wczesnym etapie realizacji.

Nasze morskie projekty traktujemy jako ważny element transformacji nie tylko energetycznej,  ale i gospodarczej Polski i Europy. Chcemy, aby ich realizacja przyczyniła się nie tylko do  redukcji szkodliwych zanieczyszczeń i dywersyfikacji źródeł energii, ale również do utworzenia  miejsc pracy, modernizacji przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności i do zbudowania nowych  przewag konkurencyjnych w polskim przemyśle. […] Pierwszym bardzo ważnym krokiem, jest właśnie wybór portu w Łebie  dla bazy serwisowej projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III  – podaje dr Michał Michalski,  prezes zarządu Polenergia S.A. 

źródło: mat. prasowe