Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W Polsce powstała pierwsza samorządowa spółka wodorowa

W Polsce powstała pierwsza samorządowa spółka wodorowa

W Polsce powstała pierwsza samorządowa spółka wodorowa

Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego oraz produkcja zielonego wodoru – to cel, jaki stawia sobie powołana przez miasto Sanok pierwsza w Polsce samorządowa spółka wodorowa. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Pierwsza samorządowa spółka wodorowa w Polsce

W uroczystości utworzenie spółki wzięła udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

To ważny krok w duchu przemian i obecnych wyzwań energetycznych. To także ogromna szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej miasta, Subregionu Bieszczadzkiego i całego Podkarpacia powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Działania Sanoka mają pomóc pomogą uniezależnić się od dostaw węglowodorów z Federacji Rosyjskiej.

Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w trendy europejskiej polityki gospodarczej. Wodór ma szansę stać się jednym z kluczowych paliw w transformacji energetycznej zachodzącej w Unii Europejskiejdodała wiceminister

Sanocki projekt zakłada między innymi modernizację systemu ciepłowniczego w mieście oraz budowę nowych odnawialnych oraz opartych na wodorze źródeł wytwarzania energii.

Ciepło systemowe oparte na wodorze

Inwestycja w Sanoku będzie jednym z pierwszych w Polsce tego typu samorządowych działań mających na celu w dekarbonizację ciepła.

Wykorzystanie technologii wodorowych to główny cel zainicjowanej w maju 2021 roku „Podkarpackiej Doliny Wodorowej”. Jej powstanie ma pozwolić wykorzystać potencjał regionu w zakresie nowoczesnych technologii oraz zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

Przy realizacji inwestycji wodorowej w Sanoku będzie niezbędne pozyskanie partnerów posiadających know-how oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tak skomplikowanych projektów. 

Zasadniczym zadaniem, bez którego projekt nie może się powieść, jest kształcenie kadr, które zapewnią sprawne funkcjonowanie całej instalacji w przyszłości. Dlatego już od października na Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku zostanie uruchomiona nowa specjalność: energetyka wodorowa.

źródło: gov.pl, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.