Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W Polsce powstanie największy magazyn energii w Europie. Zasili 200 tys. domów

W Polsce powstanie największy magazyn energii w Europie. Zasili 200 tys. domów

W Polsce powstanie największy magazyn energii w Europie. Zasili 200 tys. domów

Magazyn energii PGE w Żarnowcu o mocy powyżej 200 MW ma być unikalny na skalę europejską. Projekt uzyskał pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii elektrycznej w wielkoskalowym elektrochemicznym magazynie energii. Kiedy w Polsce powstanie największy magazyn energii w Europie?

BANER MOBILEB1
Reklama

Największy magazyn energii w Europie

Grupa PGE zbuduje największy magazyn energii w Europie. Projekt ma na celu połączenie istniejącej Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żarnowcu o mocy 716 MW z Bateryjnym Magazynem Energii Elektrycznej o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. 

Instalacje zapewnią bezpieczną integrację systemową nowych odnawialnych źródeł energii, przyczynią się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego oraz poprawią bezpieczeństwo energetyczne kraju. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Potencjał na innowacyjną instalację hybrydową w Żarnowcu

Uzyskana dzięki temu połączeniu innowacyjna instalacja hybrydowa ma mieć moc co najmniej 921 MW i pojemność ponad 4,6 GWh. Odpowiada to możliwościom największych konwencjonalnych bloków w Polsce.

W Polsce powstanie największy magazyn energii w Europie. Zasili 200 tys. domów

Nowy magazyn energii będzie w stanie świadczyć pełen zakres regulacyjnych usług systemowych, posłużyć do „odbudowy” systemu energetycznego lub zasilić energią około 200 tysięcy domów przez okres co najmniej 5 godzin (przy średnim obciążeniu 5 kW na dom).

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

W pierwszym kwartale 2022 roku projekt został wpisany już do rejestru Rynku Mocy, a prowadzone wcześniej prace projektowe doprowadziły do uzyskania dla niego warunków przyłączenia do sieci przesyłowej.

Magazyn energii ma dodatkowo pełnić funkcję bilansowania technicznego i handlowego dla niestabilnych źródeł energii odnawialnej tj. lądowych i morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych należących do Grupy PGE.

Skala, funkcjonalność, położenie i znaczenie tego projektu dla Krajowego Systemu Energetycznego (dalej: KSE) oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii pozwala stwierdzić, że jest to projekt innowacyjny nie tylko na skalę kraju, ale również Europy.

Projekt ubiega się o dotacje ze środków Komisji Europejskiej oraz dodatkowo Grupa PGE poszukuje także partnerów biznesowych w celu sfinansowania inwestycji.

Hub energetyczny ze wsparciem magazynu energii

Lokalizacja projektu oddalona jest o ok. 10 km od Morza Bałtyckiego, na którym PGE posiada trzy decyzje lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3,5 GW. Ok. 30 km od elektrowni w Żarnowcu i planowanego magazynu energii znajduje się należąca do Grupy PGE Farma Wiatrowa „Lotnisko” o mocy ok. 100 MW z potencjałem rozbudowy o kolejne 140 MW w tym m.in. o wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne. 

W Polsce powstanie największy magazyn energii w Europie. Zasili 200 tys. domów

Wymienione aktywa Grupy PGE zostaną połączone z krajową siecią energetyczną poprzez pobliskie stacje elektroenergetyczne. Połączenie wymienionych jednostek w jednym obszarze KSE umożliwi integrację zielonej energii elektrycznej wytworzonej w tych aktywach oraz zwiększy ich elastyczność i sterowalność.

Potencjał planowanej instalacji hybrydowej może również okazać się pomocny dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski i krajów Bałtyckich. Będzie mieć również wpływ na konkurencyjność rynków energii oraz synchronizację systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej poprzez projekt Harmony Link, będący międzysystemowym połączeniem do wymiany energii elektrycznej między Litwą i Polską. 

Dzięki temu połączeniu system elektroenergetyczny Litwy zostanie połączony z polskim systemem za pomocą podmorskiego kabla o długości 330 kilometrów między stacjami elektroenergetycznymi w Żarnowcu i Dorbianach na Litwie.

źródło: gkpge.pl, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.