Warsaw EcoTech Expo – Targi zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

W ramach wydarzenia, które odbędzie się 16 i 17 września w Warszawie zaprezentowane zostaną najnowsze technologie służące ekologii i ochronie naszego klimatu. Targom towarzyszyć będą także konferencje i szkolenia w czterech obszarach tematycznych.

Postęp technologiczny i coraz większa świadomość społeczna otwiera nową płaszczyznę do wprowadzenia rozwiązań, które mogą przynosić realne efekty dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Warsaw EcoTech Expo to targi, które w całości poświęcone będą ekologicznym technologiom. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wśród wystawców Warsaw EcoTech Expo znajdą się producenci i dystrybutorzy m.in. z branży odnawialnych źródeł energii, gospodarki komunalnej, recyklingu, jakości powietrza, zielonego budownictwa oraz elektromobilności.

Konferencje i szkolenia, które odbędą się podczas trwania targów będą oscylowały wokół czterech obszarów tematycznych: Eco City, Eco Technologies, Eco Inspirations & CSR oraz Eco Innovations. Wśród odwiedzających pojawią się przedstawiciele administracji publicznej, nauki, a także biznesu – inwestorzy i firmy dążące do zrównoważonego rozwoju czy zainteresowane wprowadzeniem rozwiązań ekologicznych.

Wydarzenie odbędzie się 16 i 17 września 2020 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, pod Warszawą. 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://warsawecotechexpo.com/