Warszawski Panel Klimatyczny – tak dla OZE

Prężnie rozwijająca się gospodarka w stolicy wciąż przyciąga mieszkańców z całej Europy. Warszawa chce podążać w kierunku transformacji energetycznej, dlatego też na początku listopada odbędzie się internetowy panel klimatyczny poruszający najważniejsze kwestie ekologiczne.

Warszawskie organizacje pozarządowe zorganizowały panel o nazwie „Jak zwiększyć efektywność energetyczną Warszawy oraz udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta?” Wśród pomysłodawców panelu znaleźli się: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Pole Dialogu oraz Fundacji Civis Polonus. Paneliści będą mogli przekonać się, że przemiana energetyczna się opłaca oraz że my sami możemy wpływać na obywatelską świadomość energetyczną.

Zasady i cele panelu

Nad miejską przyszłością klimatyczną będą debatować warszawiacy w towarzystwie ekspertów (z dziedzin ekonomii, energetyki i ochrony środowiska), prawników i przedstawicieli ratusza. Taki dyskurs ma na celu połączenie ekologicznej wizji mieszkańców z realnymi możliwościami miasta. Uczestnicy panelu zabiorą głos w sprawie efektywnego i praktycznego wykorzystania energii odnawialnej w mieście. 

Ale zanim dojdzie do kilkudniowych obrad, organizatorzy zachęcili do udziału w panelu przypadkowo wytypowane osoby, wysyłając do nich zaproszenia. Jak podaje organizator, aż 18 tysięcy osób otrzymało informację zachęcającą do wzięcia udziału w panelu. Czas na reakcję i odpowiedź ze zgłoszeniem swojego udziału mają do dzisiaj, czyli do 20 października. Spośród osób, które odpowiedzą na zaproszenie, stolica wylosuje 90 panelistów.

Efektem obrad uczestników panelu ma być wytypowanie i wskazanie rekomendacji dla miasta i prezydenta. Wskazane inicjatywy zostaną zebrane, przeanalizowane i zaprezentowane szerokiej publiczności w styczniu 2021 roku. Dodatkową zachętą dla uczestników panelu ma być wynagrodzenie w wysokości 400 zł. 

Program panelu

Panel powstał z inicjatywy fundacji oraz samych mieszkańców Warszawy. Od 7 do 28 listopada odbędą się 4 spotkania edukacyjne i deliberacyjne (dyskusje, konfrontacje i głosowania). Dodatkowo uczestnicy panelu zostali zaproszeni na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się 3 listopada. Będzie to okazja do zapoznania się i wymiany doświadczeń.

Czy kwestie energetyczne i klimatyczne obchodzą mieszkańców stolicy? Dowiemy się wkrótce. Zapraszamy do włączenia się w panel pod tym linkiem oraz do śledzenia streamingu na facebooku .