Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zielony piasek lekiem na globalne ocieplenie

Zielony piasek lekiem na globalne ocieplenie

Niepozornie wyglądająca substancja przypominająca piasek o zielonkawej barwie, to pomysł naukowców oczyszczenie powietrza. Uważają oni, że odpowiednie wykorzystanie oliwinów, może przyczynić się do redukcji obecnego w powietrzu CO2. 

Reklama

Projekt Vesta na ratunek środowisku

Powstało już wiele organizacji, które swoimi działaniami chcą wesprzeć walkę z problemem zmian klimatycznych. Wśród nich można z pewnością wyróżnić Projekt Vesta – organizację non-profit, która swoją działalność rozpoczęła w 2019 roku. Pełna data jej założenia jest dość symboliczna, bo jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie projektu, został on powołany do życia w szczególne dla wszystkich ekologów święto – Dzień Ziemi. 

Oliwiny i woda

Naukowcy, którzy prowadzą swoje działania w związku z funkcjonowaniem Projektu Vesta, chcą poprawić jakość powietrza, a przede wszystkim przyczynić się do powstrzymania zmian klimatycznych wykorzystując odpowiednie minerały, które zaliczane są do oliwinów.

Naukowcy zdecydowali się wykorzystać do swojego przedsięwzięcia właśnie oliwiny, ze względu na ich interesujące właściwości. Okazuje się bowiem, że aby wywołać reakcję, na skutek której minerały te wchłoną dwutlenek węgla, wystarczy jedynie woda. 

Naukowcy pomogą naturze 

Reakcja ta już sama w sobie jest dobra dla środowiska, naukowcy związani z projektem chcą jednak wykorzystać ją w sposób maksymalny. Stąd pomysł, żeby najefektywniejsze pod tym względem minerały należące do oliwinów, czyli perodyty, odpowiednio rozkruszyć. Taka forma ma usprawnić wspomnianą wcześniej reakcję, która polega na wchłanianiu przez nie dwutlenku węgla. 

“Zielone Plaże” 

Nic więc dziwnego, że naukowcy związani z Projekt Vesta na stronie wspieranego przez siebie projektu wskazują, że chcą tworzyć specjalne “zielone plaże” bogate w te minerały. Jak można się domyślać, odpowiednie rozmieszczenie ma zapewnić ciągły kontakt z wodą, a co za tym idzie zapewnić największą możliwą ciągłość opisywanej reakcji. 

Jeszcze jedna zaleta 

Opisywana wyżej reakcja to nie jedyna zaleta, która płynie z właściwości wspomnianych minerałów. Nie mniej ważny dla poprawy funkcjonowania środowiska naturalnego jest także fakt, że podczas wchłaniania przez minerały dwutlenku węgla, powstaje zaliczany do organicznych związków chemicznych węglowodór. 

Źródło: whatnext.pl, projectvesta.org

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.