Zmiany w ustawie OZE dla wiatraków?

Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski w piątek zapowiedział Polskiej Agencji Prasowej, że resort zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Będą one dotyczyć m.in. sektora energetyki wiatrowej, który aktualnie boryka się z kryzysem po załamaniu się cen zielonych certyfikatów.

Tchórzewski powiedział, że: „ Niektóre rozwiązania, przyjęte w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych są dyskryminujące dla inwestorów pod kątem przepisów dotyczących pomocy publicznej i jesteśmy wzywani do ich usunięcia”. Dlatego planowane jest obniżenie stawek opodatkowania, które gminy znacząco zwiększyły, oraz uregulowanie kwestii pozwoleń na budowę farm wiatrowych. Przywrócony zostanie okres 3 lat na rozpoczęcie prac od czasu uzyskania pozwolenia, co bezpośrednio wynika z przepisów ogólnobudowlanych.

Nie zmieni się natomiast zapis dotyczący kryterium minimalnej odległości, w której można stawiać wiatraki od domów, zabudowań gospodarczych i obszarów ochronnych. Nadal odpowiadać będzie ona 10-krotnej wysokości wiatraka. Ale Ministerstwo Energii zapowiada, że umożliwi budowanie domów w bliższej odległości w przypadku turbin, które już stoją.

Póki co nie wiadomo kiedy i czy w ogóle nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii trafi do parlamentu. Wstępnie została zaakceptowana przez Komitet Stały Rady Ministrów, który przedłoży ją Radzie Ministrów, zanim przekazana zostanie pod obrady Sejmu.

Od wdrożenia nowelizacji ustawy o OZE zależne będą tegoroczne aukcje. Niezbędne jest poprawienie zasady łączenia pomocy inwestycyjnej i operacyjnej. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że po zmianach nadal będzie można zgłaszać projekty o mocach sięgających do 2,5 GW.

Dodaj komentarz


You May Also Like

Rząd wystraszył się Unii i zmienił zdanie. Będą wiatraki i dekarbonizacja

Starsi Czytelnicy pamiętają pewnie zabawę z dawnego „Przekroju” pod tytułem „Wytęż wzrok i znajdź x szczegółów, którymi różnią się oba rysunki”. Wytężyliśmy się maksymalnie i poszukaliśmy różnic pomiędzy Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu przesłanym Brukseli oraz Polityką Energetyczną Państwa 2040 przeznaczoną na użytek krajowy. Okazało się, że w kilku punktach istotnie się różnią.