Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zmiany w net-billingu. Jest projekt nowelizacji ustawy

Zmiany w net-billingu. Jest projekt nowelizacji ustawy

Zmiany w net-billingu. Jest projekt nowelizacji ustawy

We wtorek 4 kwietnia opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o OZE, którego autorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nowy pomysł MKiŚ zakłada zmianę sposobu rozliczania prosumentów w ramach net-billingu. Właściciele małych instalacji PV będą mogli wybrać sposób rozliczenia się ze sprzedaży wytworzonej energii.

Reklama

Sam wybierz, jak chcesz się rozliczać

MKiŚ już od jakiegoś czasu zapowiadało zmiany, które mają ułatwić odbiorcom energii i prosumentom bardziej opłacalne rozliczanie się ze zużycia energii. W kwietniu donosiliśmy o dwóch pomysłach resortu – pierwszy dotyczył bonu energetycznego, a kolejny możliwości dania prosumentom wyboru jeśli chodzi o okres rozliczenia. Drugi z tych aktów prawnych właśnie pojawił się w Rządowym Centrum Legislacyjnym jako projekt nowelizacji ustawy o OZE. Jaka dokładnie jest propozycja ministerstwa?

Według projektu osoby posiadające mikroinstalację od 1 lipca 2024 roku będą mogły zdecydować, czy chcą być rozliczani w net-billingu w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii, czy w oparciu o cenę godzinową. Aktualnie obowiązuje pierwsza z tych opcji.

Wejście w życie cen godzinowych miało spowodować obowiązkowe przejście prosumentów na drugą z nich. Resort klimatu i środowiska proponuje jednak, aby zmiana była dobrowolna, chociaż proponuje system, który ma do niej zachęcać.

W ramach rozliczenia miesięcznego w przypadku produkcji nadwyżki energii (a więc sytuacji, w której prosument odda do sieci więcej prądu, niż z niej pobierze), na konto właściciela instalacji trafia zwrot w postaci 20% wartości nadmiarowej energii. Jeśli jednak prosument zmieni rozliczanie na zależne od ceny godzinowej, przez okres 12 miesięcy będzie otrzymywał 30% ewentualnej nadwyżki.

Przyspieszone formalności i wirtualny prosument

Ostateczny projekt nowelizacji ustawy nie różni się znacząco od propozycji, które MKiŚ zaprezentowało w kwietniu. Wówczas Damian Różycki, Prezes Zarządu w Columbus Obrót Sp. z o.o. tak komentował ten pomysł:

– Planowaną zmianę dającą prawo wyboru przez prosumenta sposobu rozliczania energii wysłanej do sieci należy traktować jako dobry kierunek. Niektórzy prosumenci preferują czasem nieco niższą cenę odkupu, a inni chcą maksymalizować zysk w każdym roku. Niezmienne jest, że pewnym sposobem ochrony budżetu domowego przed zmianami stawek za energię pobraną z sieci jest posiadanie własnego źródła, które przez 15 i więcej lat dostarcza energię po znanym koszcie.

Oprócz umożliwienia zmiany sposobu rozliczania, nowelizacja ma przyspieszyć formalności związane z tworzeniem nowych instalacji OZE. Ilość formalności ma być mniejsza o nawet 70%. Projekt wprowadza również pojęcie wirtualnego prosumenta OZE. Jest to odbiorca końcowy produkujący energię z instalacji OZE na własne potrzeby w innym miejscu, niż to gdzie dostarczany jest wytworzony przez niego prąd. Termin ten miałby zacząć funkcjonować w polskim prawie od 2 lipca 2025 roku.

– Czytaj także: Chcesz zmienić sprzedawcę energii? Na to zwróć uwagę przy podpisywaniu umowy

Źródła: muratordom.pl, inwestycje.pl, rcl.gov.pl

Fot. Canva (ZakS Photography, AndreyPopov)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.