Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

20. edycja Ekolaurów

ekolaur

20. edycja Ekolaurów

Ekolaury, czyli znany konkurs ekologiczny, doczekał się jubileuszu. Już po raz 20. Polska Izba Ekologii wyłoni zwycięzców, którzy na ekologii znają się, jak nikt inny. Do połowy sierpnia można składać kandydatury.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

[Aktualizacja 28.07.2021]

Nagroda za ekodziałania

Ogólnopolski konkurs Ekolaury organizowany już 20. raz, propaguje i nagradza wszelkie inicjatywy związane z ekologią, ochroną środowiska i innowacjami, które pomagają w drodze do ich realizacji. Plebiscyt Polskiej Izby Ekologii (PIE) jest kierowany do wielu podmiotów, w tym: do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów. Plebiscyt ma ogólnopolski zasięg, a wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatu i poprawę stanu środowiska naturalnego ma ogromny wpływ na zwiększanie ekologicznej świadomości.

Kategorie konkursu Ekolaury

PIE zaproponowała kilka kategorii konkursowych. Podążają one w stronę ochrony klimatu i realizują równoległe, unijne oraz światowe regulacje i normy środowiskowe.

Kategorie plebiscytu:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • Ekoprodukt, zielone technologie,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazny środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,

oraz dodatkowa kategoria:

 • Ekolaur XX–lecia dla Laureatów Ekolaurów nagrodzonych od 2002 roku.
https://swiatoze.pl/5-krokow-do-ekologicznego-ogrodu/

Udział w plebiscycie

Wnioski i kandydatury można składać do 15 sierpnia 2021 r. Do 30 września PIE wyłoni laureatów, a ogłoszenie wyników nastąpi w październiku podczas uroczystej gali wręczenia nagród. Wniosek najlepiej przesłać na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) z dopiskiem „Ekolaury 2021”.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeń dostępne są na stronie PIE. Świat OZE jest partnerem medialnym wydarzenia.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.