Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

5 mld euro z KPO trafiło do Polski

5 mld euro z KPO trafiło do Polski

Po długim czasie niepewności udało się pozyskać pierwszą transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy, o czym 28 grudnia poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Środki zostaną przeznaczone na transformację energetyczną.

Reklama

Wpłynęły środki na inwestycje

Krajowy Plan Odbudowy to program, który ma na celu umocnienie polskiej gospodarki. Zakłada przeprowadzenie 56 inwestycji oraz 55 reform. Do Polski wpłynąć ma ostatecznie ponad 59,8 mld euro, czyli ok. 261,4 mld złotych. Na ten moment, co zostało już oficjalnie potwierdzone, otrzymaliśmy pierwszą transzę środków, czyli ponad 5 mld euro.

Zobowiązania Polski

Pieniądze Krajowego Planu Odbudowy pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Aby je otrzymać, Polska musi podpisać umowę z Komisją Europejską na część grantową oraz umowę na część pożyczkową. Spłata pożyczki zakończy się nie później niż po 30 latach tj. do 2058 roku.

5 mld euro, które wczoraj otrzymała Polska, to dopiero zaliczka. Środki te pochodzą z programu RePowerEU, który jest częścią KPO i nakłada na Polskę pewne zobowiązania. 

– Przeznaczymy te fundusze na zielone inwestycje w tanią, zieloną energetykę w bardzo różnych obszarach. To są inwestycje w OZE, a także w zeroemisyjny transport, w sieci energetyczne zwłaszcza na obszarach wiejskich i małomiejskich. Dzięki temu obywatele, którzy będą chcieli mieć pompy ciepła czy też instalacje fotowoltaiczne, czyli w praktyce będą realizować ideę demokratycznej energetyki, będą mogli bez przeszkód podłączyć się do zmodernizowanych sieci energetycznych – powiedziała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Główne cele projektu i planowane efekty

Znaczna część środków, bo aż 46,60% z założenia ma dotyczyć transformacji energetycznej Polski i kwestii klimatu. Na Portalu Funduszy Europejskich możemy przeczytać, że głównym założeniem projektu jest m.in. wsparcie dla odnawialnych źródeł energii i umocnienie zielonej energetyki. Z tego względu z funduszy unijnych sfinansowana ma zostać m.in. sprawna wymiana starych pieców węglowych na te bardziej ekologiczne, na czym powinni skorzystać zwykli obywatele. Planowany jest również zakup paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych i inwestycja w miejskie oraz podmiejskie autobusy zero- i niskoemisyjne.

Efektami, według planu, mają być m.in. powstanie 320 km nowej lub zmodernizowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej, zmodernizowanie energetyczne 332 budynków placówek oświatowych, powstanie 33 900 nowych przyłączy wodociągowych, budowa morskich farm wiatrowych o mocy 1 500 MW oraz 70 039 termomodernizacji domów jednorodzinnych i mieszkań.

Źródła: gov.pl, funduszeeuropejskie.gov.pl
Fot.: bing.com, canva.com/bestnj

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.