Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

960 instalacji OZE w Tychach

fotowoltaika

960 instalacji OZE w Tychach

Do końca 2021 roku w Tychach ma pojawić się 960 instalacji OZE. Miastu udało się uzyskać dotację w wysokości prawie 90 procent kosztów inwestycyjnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Przewidziano instalację paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę.

BANER MOBILEB1
Reklama

Wsparcie dzięki RPO

O dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” złożono wniosek w 2018 roku. 

– Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy w maju 2018 r., w lutym 2020 r. otrzymaliśmy informacje z Urzędu Marszałkowskiego o otrzymaniu 72%. dofinansowania, oznaczałoby to dopłatę z budżetu gminy prawie 6,5 miliona złotych, co w związku z pandemia koronawirusa i spadkiem dochodów gminy było dużym wyzwaniem. Wystąpiliśmy więc o zwiększenie dotacji, a kilka dni temu otrzymaliśmy informacje, że będzie ona wynosiła 88,5%. Od razu rozpoczęliśmy działania, by jak najszybciej uruchomić programmówi Bożena Nowak, naczelnik wydziału rozwoju miasta i funduszy europejskich UM Tychy.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Na realizację projektu potrzeba 23 milionów złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wyniesie 20,335 mln złotych. Resztę pieniędzy wyłoży Miasto Tychy samodzielnie. 

960 OZE w 684 lokalizacjach

W ramach przedsięwzięcia w całych Tychach pojawi się łącznie 960 urządzeń opartych o odnawialne źródła energii. Będą one rozmieszczone w 647 lokalizacjach. Przewidziano montaż:

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama
  • 647 instalacji fotowoltaicznych
  • 199 powietrznych pomp ciepła
  • 91 instalacji kolektorów słonecznych
  • 17 kotłów na biomasę

Kto nadal chce mieć własną instalację OZE?

Teraz samorząd miejski czeka na podpisanie przez Urząd Marszałkowski umowy o przyznaniu dotacji. Wtedy Tychy będą mogły otworzyć przetarg, w którym zostanie wybrany koordynator.

Jednym z jego pierwszych zadań będzie weryfikacja wniosków o włączenie do projektu w 2018 roku.

Może się okazać, że ktoś już zrezygnował z udziału w projekcie albo w międzyczasie korzystając z innych programów już zamontował np. kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczną. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie części mieszkańców, możliwe będzie ogłoszenie drugiego naboru uzupełniającegomówi Anna Warzecha, naczelnik wydziału komunalnego ochrony środowiska i rolnictwa w urzędzie miasta.

Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2021 roku.

Źródło: inzynieria.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.