Chiny rosną w siłę, eksporterzy ropy tracą na znaczeniu

Chiny rosną w siłę, eksporterzy ropy tracą na znaczeniu

Chiny pełnią wiodącą rolę w dziedzinie energii odnawialnej i są obecnie największym na świecie producentem, eksporterem i instalatorem paneli słonecznych, turbin wiatrowych, baterii i pojazdów elektrycznych – tak wynika z najnowszego raportu Globalnej Komisji Geopolitycznej Przemian Energii, zaprezentowanego 11 stycznia w Abu Zabi. Na znaczeniu tracą liderzy rynku energetycznego opartego na paliwach kopalnych.

Raport sporządzony przez komisję powołaną z inicjatywy Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej dowodzi, że geopolityczne i społeczno-gospodarcze konsekwencje szybkiego wzrostu energii odnawialnej mogą być równie głębokie jak te, które towarzyszyły przejściu na paliwa kopalne dwa wieki temu. Zmiany będą prawdopodobnie obejmować pojawienie się nowych liderów energetycznych na całym świecie, rekombinację modeli handlu i rozwój nowych sojuszy. Mogłoby to również wywołać niestabilność w niektórych krajach, które stały się zależne od dochodów z ropy i gazu.

Jednym z kluczowych czynników napędzających te zmiany jest fakt, że w przeciwieństwie do tradycyjnych paliw kopalnych odnawialne źródła energii są powszechnie dostępne na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jest to energia słoneczna lub wiatrowa, energia pływów czy elektrownie wodne, większość krajów ma potencjał do samodzielnego rozwoju czystej energii. Oznacza to, że wiele państw, które obecnie muszą importować większość swojej energii, będzie w przyszłości w stanie wygenerować własną moc, przyczyniając się tym samym do poprawy bilansu handlowego i zmniejszenia podatności na niestabilne ceny.

Choć zmiany spowodują w dużej mierze demokratyzację dostaw energii, nie wszystkie kraje będą równie dobrze radzić sobie w nowej rzeczywistości. Raport wskazuje, że Chiny pełnią wiodącą rolę w dziedzinie energii odnawialnej i są obecnie największym na świecie producentem, eksporterem i instalatorem paneli słonecznych, turbin wiatrowych, baterii i pojazdów elektrycznych.

Chiny mają również wyraźną przewagę pod względem technologii. To z tego kraju pochodzi ponad 150 tysięcy patentów w zakresie energii odnawialnej od 2016 roku. Stanowi to 29 procent ilości ogólnej. Krajem notującym najbardziej zbliżone wyniki są Stany Zjednoczone, które mają nieco ponad 100 tysięcy patentów. Japonia i Unia Europejska posiadają natomiast około 75 tysięcy patentów.

Chociaż nie wszystkie patenty są użyteczne i mają szansę na komercjalizację, liczby te wskazują na to, ile inwestycji wprowadziły różne kraje do tej branży. Z kolei najwięksi eksporterzy ropy, tacy jak Rosja, Indonezja i Arabia Saudyjska, mieli znikomą liczbę patentów na energię odnawialną. „Rewolucja w dziedzinie odnawialnych źródeł energii zwiększa globalne przywództwo Chin, zmniejsza wpływ eksporterów paliw kopalnych i zapewnia niezależność energetyczną krajom na całym świecie” – powiedział Olafura Grimsson, były prezydent Islandii i przewodniczący komisji, która stworzyła raport, podczas dorocznego zgromadzenia IRENA w Abu Zabi.

Poza Chinami istnieje kilka innych grup krajów, które mogą zyskać na obecnych trendach. Są to państwa o wysokim potencjale wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, takie jak Australia i Chile. Mogą one stać się znaczącymi eksporterami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Kraje bogate w surowce mineralne, takie jak Boliwia, Demokratyczna Republika Konga i Mongolia, mogłyby również wykorzystać rosnące globalne zapotrzebowanie na surowce.

Rozwój energetyki odnawialnej niesie jednak też wielkie zagrożenia. Chodzi w szczególności o ryzyko niestabilności politycznej w państwach eksportujących ropę naftową, które tracą swoje dochody. Raport stwierdza, że państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wraz z Rosją i innymi krajami Wspólnoty Niepodległych Państw są najbardziej narażone na zmniejszenie dochodów z paliw kopalnych. W tych regionach eksport netto paliw kopalnych wynosi średnio ponad jedną czwartą ich PKB. Aby zapobiec zakłóceniom gospodarczym, kraje te będą musiały dostosować swoje gospodarki do zachodzących zmian i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.

źródło: forbes

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.