Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Columbus ze znaczącą poprawą wyników w porównaniu do poprzednich kwartałów

Columbus ze znaczącą poprawą wyników w porównaniu do poprzednich kwartałów

Grupa Columbus podsumowuje trzeci kwartał 2023 roku. Wyniki pokazują znaczącą poprawę wobec poprzednich dwóch kwartałów. W trzecim kwartale 2023 roku firma osiągnęła prawie 120 mln zł skonsolidowanych przychodów, a w ciągu 9 miesięcy tego roku 371,1 mln zł. Strata netto wyniosła 16,08 mln zł wobec 22,39 mln zł straty rok wcześniej. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Trzeci kwartał na plus

Jak wynika z opublikowanego na koniec listopada raportu okresowego Columbus Energy, przychody Grupy w trzecim kwartale były porównywalne do poprzednich dwóch kwartałów br. i wyniosły 119,7 mln zł. Natomiast skonsolidowana wartość EBIDTA wyniosła 63 tys. zł, podczas gdy w pierwszym i drugim kwartale br. były to wartości ujemne (-4,3 mln zł oraz -22,6 mln zł), podobnie jak w analogicznym okresie 2022 roku. (-7,1 mln zł).

W trzecim kwartale Columbus odnotował 16,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,39 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 4,83 mln zł wobec 7,15 mln zł straty rok wcześniej. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

– To jest najważniejsza informacja, ponieważ po wielu kwartałach reorganizacji (przez wpływ legislacji na nasz biznes) wypracowana przez nas EBIDTA, zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym, osiągnęła dodatnią wartość. Co ważne, nie jest to rezultat jednorazowych zdarzeń, tylko efekt poprawy biznesu podstawowegotwierdzi Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Columbus Energy S.A. 

Przypomnijmy, że w tym roku Columbus rozpoczął swoją działalność na rynkach czeskim i słowackim. Nadal też pozostaje liderem wśród firm zajmujących się nowoczesną energetyką i OZE w Polsce. Łącznie, na rynku polskim, czeskim i słowackim, Columbus zrealizował 14 000 kWp w instalacjach fotowoltaicznych, zamontował 139  pomp ciepła i 191 magazynów energii, zwiększając marże jednostkowe w każdym z segmentów.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Od sprzedaży farm do inwestycji w budowę magazynów

Wśród najważniejszych wydarzeń omawianego okresu Zarząd firmy wymienia: sfinalizowanie transakcji sprzedaży farm do Grupy ENGIE, co pozwoliło pozyskać środki na spłatę części zobowiązań wobec akcjonariusza DC24, wykupienie udziałów w spółkach w Republice Czeskiej i Słowacji oraz podpisanie porozumienia Term Sheet z DTEK Renewables International B.V., którego celem jest finansowanie budowy magazynów o mocy 398 MW i pojemności 1,6 GWh.

Tuż po zakończeniu trzeciego kwartału Columbus opublikował nową strategię rozwoju na kolejne 5 lat, w której zapowiedział m.in. ustabilizowanie i rozwój sprzedaży dla domów i biznesu w Polsce oraz ekspansję na kolejne rynki, tj. Słowenię i Chorwację.

Poprzez wyznaczenie celów krótko- i długoterminowych wskazaliśmy naszym akcjonariuszom i wszystkim zainteresowanym naszą Grupą, w którym kierunku transformujemy naszą organizację i dlaczego – mimo spowolnienia rynku OZE w Polsce – wiemy, że jesteśmy i będziemy jednym z głównych graczy na tym rynkukomentuje Dawid Zieliński.

Zarząd Columbus zapowiedział też, że najbliższe miesiące będą obfitować w ciekawe i perspektywiczne wydarzenia w Grupie. Z pewnością wśród tych najbardziej intersujących są pozyskanie strategicznego inwestora do realizacji wielkoskalowych magazynów energii, komercjalizację produktów Columbus Technologies (również za granicą), budowę i sprzedaż farm fotowoltaicznych oraz wdrożenie sprzedaży direct, czyli sprzedaż online do klienta końcowego.

źródło: informacja prasowa Columbus Energy, ISBnews

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.