1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czego boją się Europejczycy? Największe zagrożenie na kontynencie to…

Czego boją się Europejczycy? Największe zagrożenie na kontynencie to…

Co jest największym zagrożeniem i problemem, z którym obecnie boryka się świat? Obywatele Europy zgodnie odpowiadają: zmiany klimatyczne.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Obawa przed nieodwracalnymi zmianami

Najnowsze badanie Eurobarometru przeprowadzone wśród mieszkańców Europy, miało na celu sprawdzić, co jest obecnie największym wyzwaniem dla świata. Europejczycy zdecydowali w większości, ze najpoważniejszym problemem są postępujące zmiany klimatu. W badaniu wzięło udział 26 669 obywateli z różnych grup społecznych i demograficznych we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. 

9 na 10 zapytanych osób potwierdza, że globalne ocieplenie to poważny problem. 8 na 10 ankietowanych przyznało, że problem ten jest więcej niż poważny. W ankiecie poproszono też o wskazanie największego i aktualnego problemu ludzkości. Prawie 30% osób wskazało zmiany klimatyczne, 18% znaczne pogorszenie stanu przyrody oraz zanik bioróżnorodności, a następnie zauważalne problemy ze zdrowiem, które pojawiają się w wyniku szeregu zanieczyszczeń powietrza i środowiska.

Polityka energetyczna a klimat

Polityka klimatyczna ma znaczenie dla 90% ankietowanych. Zgodzili się oni prawie jednogłośnie, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum, a do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną na terenie Unii Europejskiej. 87% ankietowanych uznało, że UE powinna wyznaczyć ambitne cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 81% ankietowanych w badaniu Eurobarometru przyznało, że czysta energia powinna otrzymywać większe wsparcie finansowe ze środków publicznych

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu przyznaje, że globalne ocieplenie to obecnie największy problem ludzkości. 

Europejczycy zdają sobie sprawę z długoterminowych zagrożeń związanych z kryzysem klimatycznym i bioróżnorodności oraz oczekują od przemysłu, rządów i Unii Europejskiej podjęcia działań. Liczby zawarte w badaniu Eurobarometru stanowią apel dla polityków i przedsiębiorców – czytamy wypowiedź Fransa Timmermansa na oficjalnej stronie Unii Europejskiej.

Działanie

64% obywateli UE podało w badaniu, że sami z własnej woli podejmują już indywidualne działania na rzecz klimatu. Między innymi kierują się na co dzień zasadami zrównoważonego rozwoju. Według zapytanych Europejczyków odpowiedzialność za przeciwdziałanie zmianom klimatu ponosi głównie rząd, biznes i przemysł oraz Unia Europejska. UE podjęła już walkę z globalnym ociepleniem. Jednym z kroków jest zwiększenie finansów na GOZ, równoważny rozwój, a wycofanie dopłat do węgla.

źródło: ec.europa.eu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.