Częstsze i mocniejsze opady to skutek ocieplenia klimatu. Tak wynika z najnowszych badań

Ocieplenie klimatu to termin, z którym spotkał się każdy z nas. Istnienie tego zjawiska potwierdzają badania wielu naukowców. Zagrożeń związanych z ociepleniem klimatu, jest bardzo dużo. Badania nad kolejnym z nich przeprowadzili kanadyjscy naukowcy.

Chociaż badania opierają się na danych, które zebrane zostały na terenie USA i Kanady można uznać, że wskazują ogólną tendencję, którą w mniejszym lub większym stopniu da się odnotować także w różnych innych miejscach na świecie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Od zwiększonej wilgotności powietrza do wzmożonych opadów deszczu

Głównym wnioskiem, który ze swoich badań wyciągnęli naukowcy jest bowiem to, że ocieplenie klimatu ma wpływ na podnoszenie się wilgotności w powietrzu. 

Niesie to ze sobą poważne konsekwencje. Uwidaczniają się one między innymi na terenach Ameryki Północnej, bo chociaż obfite deszcze to zjawisko, które występowało tam już wcześniej, to znacznie zwiększyła się jego częstotliwość.  

Nie bez znaczenia jest tu człowiek, który wpływając na środowisko staje się jednym z czynników, który napędza zmiany klimatyczne. 

Zmiany pogodowe widoczne w badaniach

Zwiększenie opadów nie nastąpiło z dnia na dzień. Według naukowców proces ten trwa już bardzo długo. Na potrzeby swoich badań naukowcy prześledzili zmiany pogodowe, które miały miejsce między innymi w okresie od 1961 do 2010 roku. Z pozyskanych w ten sposób danych wynika, że w ostatnim pięćdziesięcioleciu natężenie opadów także rosło.To kolejne badania, których wyniki powinny stać się dla ludzi bodźcem do wprowadzenia zmian, które będą miały na celu zahamowanie zjawiska globalnego ocieplenia. 

To kolejne badania, których wyniki powinny stać się dla ludzi bodźcem do wprowadzenia zmian, które będą miały na celu zahamowanie zjawiska globalnego ocieplenia.  Przede wszystkim dlatego, że można z nich wyciągnąć jeszcze jeden wniosek, im wyższa będzie średnia temperatura, tym częściej odnotowywane będą opady. Wzrost wcale nie musi być wysoki. Wystarczy bowiem zmiana o 1 stopień Celsjusza w odniesieniu do średniej temperatur, by doszło do zmiany częstotliwości opadów, które klasyfikowane są jako ekstremalne zjawiska pogodowe.

Wyniki padań zostały opublikowane na łamach czasopisma “Proceedings of the National Academy of Science”.

Źródło: rmf24.pl