Czy ekogroszek jest eko?

Czy ekogroszek jest eko?

Nie – mówi Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Z taką tezą zgadzają się też liczni przedstawiciele sektora ochrony środowiska i eksperci z sektora energii. A jak jest naprawdę, czy ekogroszek, który jest w rzeczywistości węglem, rzeczywiście nie jest ekologiczny?

Czym jest ekogroszek i czy może być ekologiczny?

Ekogroszek to nic innego, jak forma węgla kamiennego lub brunatnego, który ma zadanie wytwarzać energię cieplną w specjalnie do tego przeznaczonych kotłach. Ekogroszek, czyli węgiel kamienny o wielkości ziaren od 5 do 25 mm uznawany jest przez niektórych za alternatywne i tanie rozwiązanie grzewcze. Uznaje się, że odpowiednio spalany ekogroszek posiada niższą zawartość dwutlenku węgla, siarki i popiołów, niż węgiel o standardowym rozmiarze. Specjalne kotły retortowe są najczęściej wyposażone w bezresztowe paleniska, które umożliwiają spalanie wyznaczonej ilości węgla, aby uzyskać nastawioną przez użytkownika temperaturę. Na taki nowoczesny kocioł trzeba jednak przeznaczyć konkretną sumę.

Świadectwo ekogroszku

Na stronie gov.pl znajdziemy załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r., w postaci świadectwa jakości paliw stałych. W takim świadectwie wytwórca ekogroszku uwzględnia parametry, takie jak: zawartość popiołu, wartość opałową, zdolność spiekania, wymiar ziarna, zawartość podziarna, zawartość nadziarna, oraz zawartość wilgoci całkowitej. Jeśli wytwórca posiada dane świadectwo, wówczas jego produkt spełnia określone zasady i może być legalnie sorzedawany. Ekogroszek musi być przechowywany w odpowiednio suchym pomieszczeniu.

Dlaczego w Polsce pali się ekogroszkiem?

Uznaje się, że w Polsce z ekogroszku może korzystać nawet do 30% mieszkańców kraju. Najpewniej z powodu niskich kosztów samego węgla. Jest to duża liczba użytkowników, a z uwagi na ciągle pogarszające się warunki klimatyczne oraz zanieczyszczenia powietrza pyłami i szkodliwymi związkami (benzoapireny), rozwiązanie to wydaje się niekorzystnym sposobem do ogrzewania gospodarstw zimą. Podczas gdy organizacje działające na rzecz walki ze smogiem, oddolne inicjatywy, eksperci i naukowcy mówią o wielkim problemie dotyczącym zanieczyszczeń powietrza, w kraju nadal używa się znacznych ilości węgla. Tempo zwrotu Polski w kierunku odnawialnych źródeł energii jest powolne, a używając określenia ekogroszek, ludzie są wprowadzani w błąd – podaje Kamila Drzewicka radczyni prawna ClientEarth.

Czy ekogroszek może być spalany ekologicznie?

Nowoczesne piece do spalania ekogroszku to z pewnością lepsze rozwiązania dla środowiska, niż tzw. kopciuchy, które na szczęście zostały zastąpione, z czego głównie piecami gazowymi. Nieodpowiednie warunki techniczne kotłów powodują znaczne zanieczyszczenia środowiska. Redaktor portalu Czyste ogrzewanie podaje, że każde paliwo da się spalić czysto, najważniejsze są jednak odpowiednio dopasowane warunki spalania, a te z kolei musiałyby być oparte na przemyślanej technologii.

Węgiel nie jest eko

Nazwa ekogroszek, choć zawiera przedrostek “eko”, może być kojarzona raczej z ekonomią, niż z ekologią. Ekogroszek nie powinien kojarzyć się z czymś naturalnym i organicznym, a raczej ze stosunkowo tanim źródłem energii cieplnej. Węgiel nie jest ekologicznym paliwem, do którego zaliczają się z kolei odnawialne źródła energii. I chociaż węgiel jest pochodzenia roślinnego, to podczas spalania emituje dużą ilość szkodliwych dla zdrowia związków, czyli wspomnianych beznopirenów, a także dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłów i metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć).

Węgiel przyczynia się do ocieplenia klimatu

Spalanie paliw kopalnych wpływa bezpośrednio na ocieplenie klimatu. Odejście od zużycia węgla jako paliwa energetycznego jest widoczne obecnie na całym świecie. Na rzecz węgla korzysta się z OZE, a w tym: z instalacji fotowoltaicznych, źródeł geotermalnych, energii wiatrowej, biomasy, energii wodnej, biogazów, czy elektryczności.

źródło: czysteogrzewanie.pl, gov.pl, ClientEarth. Prawnicy dla Ziemi

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.