Energia słoneczna w obliczu kryzysu klimatu

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA w ciągu najbliższych 10 lat musimy wytworzyć ok. 10,7 terawatów czystej, zeroemisyjnej energii, aby sprostać wymaganiom klimatycznym. Czy uda się to osiągnąć?

Energia słońca dla klimatu

Zmiany klimatu nieuchronnie postępują. Zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego konieczna jest transformacja energetyczna. Głównym celem porozumienia jest ograniczenie globalnego ocieplenia poniżej 2°C, a konkretnie do 1,5°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej. Kluczowe w tym procesie jest wykorzystanie potencjału energii słonecznej, która już teraz stała się nie tylko popularna i ekologiczna, ale i niezwykle potrzebna, aby ochronić świat przed kryzysem.

IRENA podaje, że do 2050 roku trzeba zainwestować ponad 33 biliony dolarów w rozwiązania bazujące na technologii fotowoltaicznej, wodorowej i rozwiązaniach z zakresu elektormobilności.  Do 2050 roku musimy wytworzyć 14 TW energii pochodzącej z fotowltaiki – podaje IRENA. Emisje z sektora energetycznego muszą zostać znacząco obniżone, aby Ziemia dosłownie nie spłonęła. Już teraz padł rekord temperatury na Ziemi.

Rozwój, technologia i ludzie

Już teraz branża fotowoltaiczna osiągnęła miano lidera na rynku pracy w sektorze OZE. W związku z tym według szacunków IRENA, powstanie 15,4 miliona nowych miejsc pracy. Do 2050 roku sektor energetyki słonecznej ma zatrudniać w sumie 42,5 miliona osób. Transformacja energetyczna to jednak nie tylko biznes, ale i zdrowie oraz życie mieszkańców planety.

Przyszłość bez węgla

W raporcie IRENY o nazwie World Energy Transitions Outlook uwzględniono też opłaty za emisje, które mają wynieść około 75 dolarów za tonę CO2. Równolegle mają znacznie zmniejszyć się inwestycje w energetykę węglową. Liczba ta musi się pomniejszyć prawie trzykrotnie.

IRENA prognozuje, że 6% energii elektrycznej wytworzonej w połowie stulecia nadal będzie pochodziło z gazu ziemnego. Około 4% energii mają generować obiekty jądrowe. W transformacji energetycznej dużą rolę odegra współpraca międzynarodowa oraz zaangażowanie społeczeństwa. Zintegrowana polityka energetyczna jest niezbędna do pełnego wykorzystania potencjału energii odnawialnej – podsumowuje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej. 

Cały raport IRENA można pobrać tutaj.

źródło: irena.org