Europa zapłonie? Komisja Europejska Przewiduje pożary na dużą skalę

O suszy mówi się w naszym kraju coraz częściej. Efekty zmian klimatycznych widać więc bardzo wyraźnie. Jak się okazuje susze to nie jest najgorszy scenariusz, jaki może czekać nas jeszcze w 2020 roku.

Z wypowiedzi Unijnego komisarza do spraw zarządzania kryzysowego, cytowanej przez Polską Agencję Prasową wynika, że tereny, które są uznawane za zagrożone pożarami, znacznie się rozrosły. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Więcej pożarów niż zwykle

– Uważamy, że ryzyko pożarów jest wysokie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ono jest wyższe niż w zeszłym roku, który był pod wieloma względami rekordowy, jeśli chodzi o liczbę pożarów i obszar, który spłonął. Jednak z pewnością ten sezon będzie powyżej średniej z 10 czy więcej lat – powiedział Janez Lenarczicz, unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego.

Niewykluczone więc, że pożary będą miały większą skalę niż jeszcze rok temu. 

Zauważyć trzeba jednak, że na tym etapie są to jedynie przypuszczenia, które odnoszą się nie do samego roku 2019, ale do średniej osiągniętej na przestrzeni 10 ostatnich lat.

Tendencja wzrostowa  

Z pożarami terenów leśnych mamy do czynienia na całym świecie. Występują one szczególnie w miesiącach letnich, kiedy sprzyjają temu warunki atmosferyczne. Pomimo szeroko zakrojonych działań mających je powstrzymać, zarówno tych na szczeblu państwowym, jak i międzynarodowym, daje się w tym względzie zauważyć tendencję wzrostową.

Szybkość reakcji nie jest bez znaczenia 

Ze zjawiskiem suszy, które często jest zapowiedzią nadchodzących pożarów, rolnicy w naszym kraju walczą już od dłuższego czasu. Sam fakt, że na możliwość wystąpienia wzmożonych pożarów zwrócono uwagę już teraz, może dobrze wpłynąć na proces planowania pomocy przewidzianej przez Unię Europejską dla krajów, które zostaną dotknięte tym problemem.

Źródło: pap.pl