Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kopalnie do modernizacji – powstaną tu magazyny energii

mine

Kopalnie do modernizacji – powstaną tu magazyny energii

Czy śląskie kopalnie zaczną wkrótce pełnić rolę niezwykle potrzebnych magazynów energii? W ministerstwie Aktywów Państwowych podpisano właśnie porozumienie w tej sprawie.

Reklama

Magazyn energii, czyli ważny krok w kierunku OZE

Tereny pogórnicze pełnią dzisiaj głównie funkcję zabytkową. Industrialne przestrzenie są też chętnie wykorzystywane do organizacji imprez kulturalnych, a dla niektórych stanowią obiekt sentymentalnych podróży. Pozytywna decyzja o utworzeniu Komitetu Sterującego w zakresie budowy magazynów energii może pomóc Polsce w transformacji energetycznej.

Jak mówi Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Badawczego Komag, porozumienie w sprawie uruchomienia dedykowanego magazynom energii Komitetu, ma wiele zalet. Utworzenie nowych miejsc pracy także dla tych, którzy nie pracują już w sektorze węglowym, podtrzymanie postindustrialnego wizerunku Śląska oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju to niektóre z nadziei związanych z utworzeniem zielonych magazynów energii. 

Te obiekty możemy zupełnie inaczej zagospodarować – zlokalizować tam magazyny energii oraz fotowoltaikę i elektrownie wiatrowe. Rury szybowe możemy wykorzystać do grawitacyjnego wytwarzania energii mówił po podpisaniu porozumienia, Dariusz Prostański.

Lokalizacje

Do zagospodarowania jet 3 tys. hektarów terenów pogórniczych, 13 tys. działek, 11 tys. innych zabudowań, a w tym 30 szybów. Wyznaczono już cztery lokalizacje, gdzie najłatwiej byłoby zamontować magazyny energii: szyb 1 w starej kopalni Śląsk w Rudzie Śląskiej, szyb 1a w kopalni Makoszowy, szyb w kopalni centrum w Bytomiu oraz zabytkowy szyb Gigant w Zabrzu. 

Do podpisania porozumienia przyczynił się wzrost popularności mikroinstalacji i elektrowni fotowoltaicznych. Utworzenie systemów magazynowania energii na Śląsku ma zdaniem Janusza Michałka, prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyciągnąć na Śląsk inwestorów.  Pod porozumieniem podpisał się też prezes zarządu Spółki Restrukturyzacji kopalń, Janusz Gałkowski.

Poprzez podpisanie porozumienia poszczególne Spółki chcą zminimalizować koszty likwidacji kopalń, które po modernizacji będą mogły służyć rozwojowi OZE w Polsce.

źródło: pap.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.