Krajowy plan na rzecz energii i klimatu do konsultacji

Ministerstwo Energii opublikowało projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu – stworzenie takiego dokumentu to konieczność wynikająca z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Projekt trafił do konsultacji publicznych, które mają potrwać do 18 lutego 2019 roku, a do Komisji Europejskiej do końca roku.

Projekt planu opisuje założenia polskiej polityki na rzecz realizacji celów w pięciu obszarach zdefiniowanych przez unię energetyczną: bezpieczeństwo energetyczne, wewnętrzny rynek energii, efektywność energetyczna, obniżenie emisyjności oraz prowadzenie badań naukowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak czytamy w komunikacie resortu: „Ostateczna wersja KPEiK zostanie opracowana po uwzględnieniu wniosków wynikających z uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych, aktualizacji krajowych strategii sektorowych będących obecnie w trakcie uzgodnień, jak również konsultacji regionalnych oraz ewentualnych rekomendacji Komisji Europejskiej”.

Oprócz ME nad planem pracowały resorty: środowiska, finansów, przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju, spraw zagranicznych, rolnictwa, nauki i infrastruktury, gospodarki morskiej, rodziny oraz instytucje, takie jak: Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, URE, GUS i Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Udział węgla w polskim miksie energetycznym

Plan pokrywa się częściowo z Politykę Energetyczną Polski 2040, którą opublikowano w listopadzie zeszłego roku. PEP 2040 zakłada nadal mocny udział węgla w naszej energetyce, ale do 2030 roku spaść ma do 60% i jeszcze bardziej do 2040 roku.

Obecnie z węgla kamiennego i brunatnego wytwarzane jest około 77% energii elektrycznej. Na skutek prognozowanego wzrostu krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną wynikającego z rozwoju gospodarczego, wycofywania starych wyeksploatowanych konwencjonalnych jednostek wytwórczych niespełniających wymogów środowiskowych w zakresie emisji zanieczyszczeń, wdrożenia wysokosprawnych technologii konwencjonalnych oraz dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia energetyki jądrowej od 2033 r. – udział węglowych jednostek wytwórczych będzie się systematycznie zmniejszał. W wyniku zmian w sektorze wytwarzania energii elektrycznej, nastąpi zmniejszenie emisji CO2”, możemy przeczytać w omawianym projekcie.

Jednocześnie w opracowywanym projekcie podkreśla się, jak istotne są stabilne i pewne dostawy energii: „Konieczne jest w tym aspekcie zapewnienie optymalizacji wydobycia i wykorzystania surowca”. Popyt na to paliwo pokrywany ma być z zasobów krajowych, ale uzupełnianych importem.

źródło: cire.pl