Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Linie bezpośrednie. Formularz zgłoszenia budowy już dostępny

Linie bezpośrednie. Formularz zgłoszenia budowy już dostępny

7 września 2023 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Nowelizacja ułatwi budowę linii bezpośredniej. O to rozwiązanie od dawna zabiegali przedstawiciele biznesu, firm produkcyjnych i lokalni przedsiębiorcy. Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Reklama

Linie bezpośrednie w teorii, nie w praktyce

Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczna przyniosła długo wyczekiwaną zmianę dotyczącą budowy linii bezpośredniej. Od tej pory uruchamianie linii bezpośrednich będzie możliwe bez konieczności uzyskiwania w tym celu zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie decyzji administracyjnej.

Do tej pory takie działanie było możliwe w… teorii. Wymagało bowiem zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). A ten mógł wydać ją tylko wtedy, gdy odbiorca był trwale odłączony od Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stąd w praktyce budowa linii bezpośredniej była niemożliwa. Wiedzieli o tym nawet sami zainteresowani. W styczniu br., kiedy przybliżaliśmy temat w artykule na naszym portalu, URE nie wydało żadnej zgody. Samych wniosków wpływało średnio jeden rocznie.

Linie bezpośrednie a nowelizacja ustawy

Jakie zmiany przynosi nowelizacja ustawy Prawo Energetyczna? Teraz wystarczy tylko wpisanie linii bezpośredniej do wykazu, który będzie prowadzony przez Regulatora na podstawie trafiających do Prezesa URE zgłoszeń.

Aby ułatwić procedurę zgłaszania zamiaru budowy linii bezpośredniej lub dalszego korzystania z linii bezpośredniej, Urząd Regulacji Energetyki opracował wzór formularza zgłoszeniowego. Jest on dostępny na stronie internetowej URE i zawiera wytyczne dotyczące wszystkich danych i wymogów formalnych niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia linii. 

Linia bezpośrednia pozwala na łączenie wytwórców energii elektrycznej oraz jej konsumentów z pominięciem publicznej sieci dystrybucyjnej. To rozwiązanie umożliwi większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców przemysłowych, co jest ważne szczególnie w przypadku najbardziej energochłonnych sektorów. Korzystanie z zielonej energii oznacza dla nich obniżenie opłat nakładanych na etapie dystrybucji prądu bez dodatkowego obciążania sieci elektroenergetycznej oraz kosztów energii.

Procedura wpisu linii do wykazu

Jak zatem wygląda procedura? Podmiot ubiegający się o budowę linii bezpośredniej lub posiadający do niej tytuł prawny składa Prezesowi URE zgłoszenie o zamiarze wybudowania linii bezpośredniej. Zgłoszenie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesyłać do Urzędu Regulacji Energetyki na adres: ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, bądź w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

W terminie 45 dni od dnia złożenia poprawnego zgłoszenia Prezes URE wpisuje linię bezpośrednią do wykazu.

Przed wpisaniem sprawdzane są:

– poprawność informacji zawartych w zgłoszeniu,

– poprawność schematu elektrycznego linii,

– brak uzasadnionych wątpliwości – na podstawie przedłożonej ekspertyzy – co do negatywnego wpływu linii bezpośredniej lub urządzeń, instalacji lub sieci do niej przyłączonych na system elektroenergetyczny.

Po wpisaniu linii bezpośredniej do wykazu linii bezpośrednich, Prezes URE wyda stosowne zaświadczenie. Wykaz linii bezpośrednich na bieżąco będzie prowadzony i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Zachęta do inwestycji w OZE

Problemy z przyłączeniem instalacji do sieci to obecnie jeden z hamulców rozwoju odnawialnych źródeł energii. I tu z pomocą przychodzą linie bezpośrednie, które łączą źródło energii np. farmę fotowoltaiczną z odbiorcą lub z przedsiębiorstwem energetycznym. W tym rozwiązaniu, dzięki bezpośredniemu przesyłowi, energia ze źródła trafia do odbiorcy. Pomijana jest sieć elektroenergetyczna, co odciąża system energetyczny.

To dlatego linie bezpośrednie stanowią kluczowy element transformacji energetycznej. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą w prostszy i bardziej ekonomiczny sposób wykorzystywać odnawialne źródła energii do zaspokojenia potrzeb. 

źródło: gov.pl, ure.gov.pl, columbusenergy.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.