Niemcy: 50Hertz szykuje się na 100% przesyłu zielonej energii

Jesteśmy zdeterminowani, aby prowadzić transformację energetyczną ale teraz z nową, pełną prędkościązapewnia Stefan Kapferer szef 50Hertz, operatora sieci przesyłowej we wschodnich Niemczech. Według jego szacunków, Federacja Niemiecka potrzebuje inwestycji w sieci przesyłowe o łącznej wartości 60 mld euro, aby udział energii odnawialnej w krajowym miksie rozwijał się do 2030 roku. 

Gotowość na przesyłanie 100 procent energii odnawialnej do 2032 roku

Należący do belgijskiego koncernu energetycznego Elia, operator sieci przesyłowej 50Hertz podał, że w 2019 roku udział przesyłanej energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych osiągnął poziom 60 proc. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, doszło do wzrostu o 5 pkt proc. Teraz, jako pierwszy niemiecki operator, otwarcie deklaruje podjęcie działań umożliwiających mu zarządzanie siecią, w  której będzie płynęła wyłącznie zielona energia. Firma chce być na to gotowa najpóźniej do 2032 roku. 

W ramach tego postanowienia 50Hertz chce zdigitalizować swoją sieć oraz wdrażać się w łączenie sektorów energetycznego, ciepłowniczego i transportu. Kluczowe ma być tutaj wykorzystanie technologii zielonego wodoru jako środka bilansowania popytu i podaży na energię.

Przesył potrzebuje 60 mld euro

Sieci przesyłowe odpowiadają za dostarczanie dużych ilości energii elektrycznej. Muszą sprostać zarówno stale zwiększającym się mocom zainstalowanym, a także nagłym spadkom w produkcji. Jak ocenił prezes 50Hertz, Stefan Kapferer, aby sprostać zwiększającemu się udziałowi OZE w niemieckim miksie energetycznym do 2030 roku potrzeba inwestycji o wartości około 60 miliardów euro.

Przypomnijmy, nasi sąsiedzi zza Odry chcą do tego czasu osiągnąć udział energii z OZE w miksie na poziomie 65 procent. 

Źródło: gramwzielone.pl