Niemcy emitują najwięcej CO2 w Europie

Polska jest często postrzegana jako kraj z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Choć należymy do ścisłej czołówki w tym zakresie, to traktowanie Polski jako czarnego punktu na mapie Europy jest błędem, szczególnie w kontekście danych opublikowanych niedawno przez Komisję Europejską. Jak się bowiem okazuje, to nie Polska odpowiada za największą emisję dwutlenku węgla do atmosfery w Europie, a nasi zachodni sąsiedzi.

Wedle danych opracowanych przez Komisję Europejską, w 2015 roku udział Niemiec w emisji dwutlenku węgla do atmosfery wyniósł aż 22,4%, czyli najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Dla porównania, Polska wyemitowała jedynie 8,5% całości, choć paradoksalnie to właśnie ją uważa się za największego truciciela europejskiego powietrza. Po przełożeniu tych rezultatów na liczby okazuje się, że Niemcy wytworzyły aż 777,8 miliona ton CO2, zwiększając przy tym swój niechlubny rekord emisji pochodzący z roku wcześniejszego.

Właśnie dlatego Polska powinna dążyć do redukcji emisji poprzez inwestycje w zieloną energię oraz stopniowe przekształcanie gospodarki z tej opartej na węglu na bardziej nowoczesną. Choć obecnie raczej się na to nie zapowiada, to patrząc na sprawę z perspektywy długofalowej, takie działanie wydaje się nieuniknione.