Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii trafi do Trybunału Konstytucyjnego?

O nowelizacji ustawy o OZE i szeregu innych aktów prawnych pisaliśmy już jakiś czas temu. Nie wszyscy jednak dobrze oceniają nowy projekt. Dwie gminy – Świecie nad Osą oraz Kobylnica koło Słupska – wniosły do TK wniosek o zbadanie tej nowelizacji. Gminy niepokoi wsteczna zmiana zasad opodatkowania farm wiatrowych.

Nowelizacja weszła w życie trzydziestego czerwca tego roku, ale zmiany dotyczące opodatkowania wiatraków mają zostać wprowadzone początkiem 2019 roku. Nowe przepisy zmieniają sposób naliczania podatków od wiatraków, co dla niektórych samorządów jest sporym problemem. Protesty w tym zakresie zaczęły się już w czasie, gdy nowela była w parlamencie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Gminy przeciwne tym zapisom w projekcie wniosły do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie nowych przepisów, które uważają za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Zdaniem wspomnianych gmin uchwalenie zmian tego rodzaju w trakcie roku budżetowego, a także działanie wsteczne ustawy, nie jest zgodne z konstytucją. Ponadto gminy wskazują na brak rekompensat za stracone przez nie dochody z opodatkowania wiatraków. Ustawa ma naruszać artykuł 167 konstytucji, tj. zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego RP.

Uchwała rady gminy Świecie nad Osą podjęta została trzynastego sierpnia; dwudziestego pierwszego sierpnia wniosek trafił do TK. Kobylnica postąpiła podobnie. Inicjatywę popiera szereg samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz innych gmin. Łącznie liczbę niezadowolonych jednostek samorządu szacuje się na około trzydzieści.

źródło: wnp.pl