Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowy zarząd Polskiej Grupy Energetycznej – prezesem Wojciech Dąbrowski

Nowy zarząd Polskiej Grupy Energetycznej – prezesem Wojciech Dąbrowski

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej powołała zarząd XI kadencji. Prezesem spółki został Wojciech Dąbrowski. Kadencja wspólna zarządu trwa trzy lata. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

PGE Polska Grupa Energetyczna potrzebuje silnego impulsu zarządczego, aby realizować wyzwania jakie ma przed sobą. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja, społeczne oczekiwania to elementy, które już wpływają na sektor energetyczny i będą determinować pracę zarządu PGE. Zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy to cel, który stawiam przed sobą mówi Wojciech Dąbrowski. (…)Będziemy chcieli wykorzystać mechanizmy finansowe służące celowi neutralności klimatycznej w oparciu o racjonalny harmonogram. Za kluczowy element powodzenia w realizacji celów uznaję nastawienie pracowników spółki i ich zorientowanie na współpracę. Transformacja w kierunku OZE musi być i będzie realizowana ze stroną społeczną – dodaje.


Z kolei nowymi wiceprezesami zostali Ryszard Wasiłek, Paweł Strączyński, Paweł Cioch i Paweł Śliwa. Zarząd zapowiedział już audyt projektów, a w ciągu dwóch miesięcy zostanie przedstawiona prezentacja działań Grupy Kapitałowej PGE. Z fotela prezesa schodzi Henryk Baranowski. W zarządzie znajdował się już wcześniej Paweł Śliwa, który zachował swoje stanowisko wiceprezesa ds. innowacji. W podobnej sytuacji znalazł się Ryszard Wasiłek, który był i nadal będzie odpowiedzialny za sprawy operacyjne. Marka Pastuszko, wiceprezesa ds. korporacyjnych, zastąpi Paweł Cioch. Sprawami finansowymi w zarządzie zajmował się Emil Wojtowicz. Od 24 lutego zastąpi go Paweł Strączyński. Co więcej, znika fotel wiceprezesa ds. inwestycji kapitałowych. Zajmował się nimi Wojciech Kowalczyk.

Wojciech Dąbrowski w PGE jest od listopada 2017 roku, kiedy objął stanowisko prezesa zarządu spółki PGE Energia Ciepła. W tym czasie skutecznie przeprowadzał integrację aktywów ciepłowniczych w ramach PGE. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe na tej samej uczelni (na wydziale Zarządzania), a także na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Politechnice Warszawskiej. 


W 2019 roku ponownie został prezesem zarządu Krajowego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Jest również członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) oraz członkiem Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W komunikacie prasowym czytamy też, że Dąbrowski jest zwolennikiem rozwoju energetyki w zgodzie z ochroną środowiska. Przyczynił się do rozwoju rynków ciepła i wzrostu liczby przyłączonych  do systemu odbiorców, co miało się przełożyć na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Jest także zwolennikiem technologii kogeneracyjnych. 

Fot. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.