Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Susza w Czechach największa od 500 lat! Skąd aż takie problemy u sąsiadów?

Susza w Czechach największa od 500 lat! Skąd aż takie problemy u sąsiadów?

2020 to siódmy rok suszy w Czechach, największej od co najmniej pięciu wieków. Brak wody to zjawisko, które będzie tylko się pogłębiać, także w Polsce. Jak doszło do aż tak dramatycznej sytuacji?

Reklama

Susza w Czechach a zmiany klimatu

Suszy nie powinniśmy kojarzyć już tylko z terenami, takimi jak Bliski Wschód czy Afryka. Temperatura w Czechach wzrasta średnio o 0,4°C w ciągu jednej dekady. W 2018 roku temperatura w kraju była najwyższa od rozpoczęcia pomiarów. Tak ciepło nie było co najmniej od 1775 roku!

W Czechach rośnie liczba dni tropikalnych (powyżej 30°C) i letnich (powyżej 25°C). W latach 2011-2019 takich dni u naszego sąsiada było aż trzykrotnie więcej niż jeszcze 60 lat temu. Wzrost średnich temperatur, wraz z innymi czynnikami, prowadzi do zjawiska suszy.

Czym jest susza?

Susza to okres opadów atmosferycznych znacząco niższych niż długookresowa średnia. Z suszą glebową mamy do czynienia, gdy wilgotność gleby jest niższa niż długookresowa średnia. Susza dotyka także wód powierzchniowych i podziemnych, szczególnie w Czechach.

Geografia Czech nie sprzyja sytuacji wodnej

Czechy są położone na głównym europejskim rozlewisku rzecznym, jednak stan wód podziemnych w wielu regionach utrzymuje się poniżej średniej długookresowej. Czesi mówią, że leżą „na dachu Europy”. Woda zazwyczaj z dachów spływa i nie inaczej jest w przypadku Czechów.

Zasoby wodne odpływają z Czech do innych państw regionu. Pogorszenie się sytuacji wodnej może mieć poważne konsekwencje dla naszego południowego sąsiada.

Skutki suszy w Czechach

Czechy są obecnie najmniej zasobnym w wodę słodką krajem lądowym Unii Europejskiej. Gorzej w UE jest tylko na Malcie i Cyprze.

Suszę wzmagają programy intensywnego korzystania z gruntów rolniczych i stosowanie nawozów. Niedobór wody jest istotnym problemem nie tylko w przypadku upraw, lecz także w przemyśle i życiu codziennym mieszkańców. Wzrastają ceny żywności, wody i energii elektrycznej. Od 2012 roku ceny warzyw wzrosły aż o 41%, a owoców o 33%. 

Średnia roczna temperatura w Pradze może wzrosnąć aż o 1,8 °C do 2050 roku. Susza nie zna granic i dotyczy całego naszego regionu, w tym Polski.

Sytuacja hydrologiczna w Polsce też nie jest dobra

Dane dla Polski nie są o wiele lepsze. Polska i Czechy należą do krajów lądowych Unii Europejskiej z najmniejszymi zasobami wody słodkiej. Chociaż obecne lato kojarzymy z gwałtownymi burzami, to susze i powodzie są objawami tego samego zjawiska, czyli zmian klimatu. 

Chcesz wiedzieć więcej o metodach walki z suszą? Kliknij w link poniżej.

Źródła: youtube.com, osw.waw.pl, twitter.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.