1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Tanie ciepło i prąd ze spalania śmieci? Bez podwyżek energii z Ekospalarni w Krakowie

Tanie ciepło i prąd ze spalania śmieci? Bez podwyżek energii z Ekospalarni w Krakowie

Tanie ciepło i prąd ze spalania śmieci? Bez podwyżek energii z Ekospalarni w Krakowie

Energia cieplna z odpadów ma coraz większe znaczenie w dobie ogromnych wzrostów cen paliw kopalnych. Tanie ciepło i prąd ze spalania śmieci w przeciwieństwie do energii z węgla – to efekt decyzji holdingu komunalnego w Krakowie. Czy energia z zakładów termicznego przekształcania odpadów ma zalety ekonomiczne jak i ekologiczne?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Tanie ciepło i prąd ze spalania śmieci?

Widoczny na zdjęciu budynek to Ekospalarnia w Krakowie, która działa od połowy 2016 roku. 

Kolejny zakład termicznego przekształcania odpadów (ZTPO) powstaje teraz m.in. w Warszawie. ZUSOK w stolicy ma być największym tego typu obiektem w Polsce.

Czy podobne projekty mają zalety? Miejskie holdingi komunalne, takie jak w Krakowie, przekonują, że oczywiście – tak, mają. Jako pierwszą zaletę działania spalarni można wymienić fakt, że koszty przetwarzania odpadów nie są tak wrażliwe na zmiany cen podstawowych nośników energii – węgla i gazu. Oczywiście, system elektroenergetyczny w Polsce stabilizują przede wszystkim OZEodnawialne źródła energii

Co więcej, Krakowski Holding Komunalny (KHK SA, właściciel Ekospalarni) nie jest objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, nie uiszcza więc z tego tytułu opłaty. Dzięki temu nie ma uzasadnienia do podniesienia w tym roku taryfy dla ciepła produkowanego w Ekospalarni – mieszkańcy zatem nie zapłacą w 2022 roku więcej za energię z odpadów będącą częścią składową ciepła sieciowego. Spółka nie podniesie też w tym roku cen sprzedaży prądu produkowanego w Ekospalarni.

Energia z odpadów gwarantem stabilności?

Krakowski Holding Komunalny twierdzi, że wzmacnia niezależność energetyczną miasta i wpływa na stabilizację cen ciepła w Krakowie.

– Przed uruchomieniem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) niemal 100% ciepła w sieci MPEC SA pochodziło ze spalania paliw kopalnych. W obecnych czasach ich ceny wzrosły i wciąż wzrastają, co niewątpliwie wpłynie na znaczny wzrost kosztów ogrzewania (…).

Ostateczna cena ciepła oczywiście w większości będzie zależała od wzrostu cen paliw kopalnych spalanych w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła i elektrowni CEZ Skawina, czyli głównych dostawców energii dla Krakowa. Ale rosnący udział w tym rynku Ekospalarni to nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, którego znaczenie wzrosło przy niedoborach w zaopatrzeniu w węgiel, ale również gwarancja łagodzenia skutków ekonomicznych kryzysu energetycznego, który trwa i nie wiadomo kiedy się skończy – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

Ekospalarnia dostarczała w ostatnich latach średnio około 12% ciepła do sieci miasta Krakowa. Po zakończeniu już rozpoczętej inwestycji w instalację odzysku ciepła ze spalin udział ten od przyszłego roku wzrośnie o kolejnych kilka procent. 

Uruchomienie instalacji przyczyni się do produkcji dodatkowych ilości energii cieplnej o 243 TJ (24% więcej niż obecnie) i energii elektrycznej (o ok. 1,8 GWh), bez konieczności spalania większej ilości odpadów. Ponadto, uzyskane zostaną oszczędności wody (ok. 50 tys. m3) w wyniku zagospodarowania odzyskanego kondensatu.

Ekospalarnia Kraków należy do grona najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Ten strategiczny dla Krakowa zakład pracuje już prawie 6 lat przekształcając w prąd i ciepło ok. 230 tys. ton odpadów rocznie. Koszt budowy zakładu wyniósł 666 mln zł netto.

Są jednak także przeciwnicy budowy kolejnych zakładów termicznego przekształcania odpadów.

Kontrowersje związane z spalaniem śmieci

Synthos, polskie przedsiębiorstwo branży chemicznej, domaga się od Towarzystwa na rzecz Ziemi odszkodowania w wysokości prawie 300 tys. złotych. Pieniądze mają zostać wypłacone w związku z „nieuzasadnionym w opinii spółki blokowaniem inwestycji obejmującej budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu. Ekolodzy odpowiadają i zdania co do szkodliwości projektu nie zmieniają. 

Towarzystwo na rzecz Ziemi twierdzi, że aktualnie odchodzi się już od budowy spalarni śmieci na rzecz zakładów zajmujących się recyklingiem śmieci. Nawet jeśli spalanie śmieci z ZTPO przyczynia się do emisji CO2 do atmosfery, zakład przetwarzania odpadów na energię w Kopenhadze został uznany… najlepszym budynkiem na świecie. 

Niebawem w wywiadzie z ekspertem powrócimy do tematu ZTPO i rozstrzygniemy czy i kiedy są ekologiczne. Stay tuned!

źródło: khk.krakow.pl, Synthos, facebook.com/TowarzystwonarzeczZiemi, oswiecim.naszemiasto.pl, mpo.com.pl, um.warszawa.pl,  zdj. główne –

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.