W Białymstoku przybyło łąk kwietnych

Władze Białegostoku znów inwestują w inicjatywy proekologiczne – pod koniec ubiegłego roku w centrum miasta postawiono niewielką pasiekę, teraz nasadzono nowe łąki kwietne. Podejmowane działania nie tylko poprawiają bioróżnorodność, ale także zdobią miasto.

Łąki kwietne inicjatywą mieszkańców

Prace związane z zasiewem łąk kwietnych rozpoczęły się na początku kwietnia. Tak jak w ubiegłym roku w głównej mierze nasadzono łąki słonecznikowe, rzepakowe i bylinowe – w ten sposób w mieście przybyło ich ponad 7 ha. Miejsca, które przeznaczono pod zasiew to głównie pasy drogowe i działki gminne – ich wybór wynika z próśb mieszkańców.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nowy system nasadzeń

W tym roku łąki obsadzono według piętrowego systemu nasadzeń. Słoneczniki zasadzono na trzech poziomach: od strony jezdni odmiany karłowate, w środku półkarłowate, natomiast w centralnej części ronda lub placu – słoneczniki normalnej wysokości. Na łąkach o mniejszych powierzchniach zastosowano dwupiętrowy system. 

Zróżnicowanie wielkości roślin pozwoli kierującym nie tylko lepiej podziwiać całą przestrzeń łąk, ale również poprawi widoczność na drodze.

Pierwszy miód z białostockiej pasieki

Nowe nasadzenia wpłyną nie tylko na wygląd miasta, ale także zapewnią pokarm dla ponad 175 tysięcy pszczół, które od końca ubiegłego mieszkają w białostockiej pasiece. Owady, które pod opieką doświadczonego pszczelarza Mikołaja Maka doskonale przezimowały, od pierwszych ciepłych dni wyprodukowały już ponad 15 kg miodu.

Pomysł utworzenia pierwszej miejskiej pasieki w Białymstoku powstał przy okazji zakładania łąk kwietnych, jako naturalna kontynuacja tego projektu. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę naszych mieszkańców na rolę i wielkie znaczenie tej grupy zwierząt dla życia człowieka i innych organizmów żywychpowiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Źródło: whitemad.pl