Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W lutym Chiny uruchomią system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

Pekin

W lutym Chiny uruchomią system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

Ministerstwo Ekologii i Środowiska w Pekinie poinformowało, że od lutego zacznie funkcjonować chiński system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. To kolejne działanie rządu chińskiego, który zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2060 roku.

BANER MOBILEB1
Reklama

Od lutego ponad 2200 firm rozpocznie handel emisjami

We wtorek 5 stycznia, ministerstwo ustanowiło przepisy, po raz pierwszy umożliwiające władzom prowincji ustalanie limitów zanieczyszczeń dla dużych przedsiębiorstw energetycznych. Firmy mogą kupować uprawnienia do emisji od innych podmiotów, których ślad węglowy jest niższy. Oczekuje się jednak, że program zmniejszy ogólny poziom zanieczyszczenia poprzez wprowadzenie dodatkowych opłat. 

To jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń na największym światowym rynku węgla – ocenił wiceprezes Funduszu Ochrony Środowiska Chin Zhang Jianyu, który doradzał rządowi w sprawie handlu emisjami. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

System obejmie tylko firmy energetyczne

Pomimo ambitnych celów w zakresie wykorzystywania źródeł odnawialnych, 60% energii w Chinach ciągle pochodzi z węgla. Ponadto eksperci ostrzegają, że lobby węglowe będzie mocno naciskać na korzystne dla niego limity emisji dwutlenku węgla. 

Szacuje się, że emisja gazów cieplarnianych w Chinach w 2019 roku wyniosła 13,92 mld ton, co odpowiada za 29% światowych zanieczyszczeń. Międzynarodowe Partnerstwo na rzecz Przeciwdziałania Węglowi podaje, że wprowadzony w lutym program obejmie jedną trzecią krajowych emisji Chin. Dotychczas nie wiadomo, czy do systemu zostaną włączone firmy spoza sektora energetycznego.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Neutralność klimatyczna do 2060 roku, bez ograniczeń emisji w głównych sektorach

Chiny zobowiązały się do osiągnięcia najwyższych poziomów emisji przed 2030 rokiem, aby 30 lat później stać się neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla. Początkowo rząd zamierzał ograniczać emisje z siedmiu głównych gałęzi przemysłu, w tym lotnictwa, hutnictwa i produkcji petrochemicznej. Jednak jak do tej pory, żadne działania w tym kierunku nie zostały podjęte. 

Źrodło: euractiv.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.