1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wodór w Polsce ma przyszłość. Powołano Centralną Dolinę Wodorową

Wodór w Polsce ma przyszłość. Powołano Centralną Dolinę Wodorową

Rozwój sektora wodorowego w Polsce jest coraz bardziej dynamiczny. W ubiegły czwartek (12 października) w Kielcach utworzono Centralną Dolinę Wodorową im. Braci Łaszczyńskich. To trzecia, po Bursztynowej i Mazowieckiej, dolina wodorowa w naszym kraju. Deklarację jej utworzenia podpisało ponad 70 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa, samorządy i ośrodki naukowe.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Kolejna krajowa inicjatywa wodorowa

Uroczyste powołanie Centralnej Doliny Wodorowej (CDW) odbyło się w Kieleckim Centrum Kultury w czwartek 12 października. Na wydarzeniu oprócz przedstawicieli podmiotów tworzących Dolinę obecna była również Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. Dolina powstała na fundamentach Centralnego Klastra Wodorowego, którzy powstał w lipcu 2022 roku z inicjatywy Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA.

CDW stawia sobie ambitne cele. Oczywiście te związane z wodorem i rozwojem opartych na nim technologii są na pierwszym miejscu. Poza tym jednak planowane są inwestycje w słoneczne i wiatrowe źródła energii odnawialnej o mocy 2 GW, transformacja sektora wydobycia, a także transportu – w wyniku działalności Doliny ma powstać kolej pasażerska oraz towarowa zasilana wodorem. Inicjatywa stawia sobie również za cel rozwój energetyki jądrowej opartej o SMR (małe reaktory modułowe). Centralna Dolina Wodorowa obejmuje województwa świętokrzyskie, łódzkie, południową część Mazowsza i północne Podkarpacie.

Prawodawstwo po stronie wodoru

W dniu inauguracji CDW wydano również rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokument daje prawne podstawy do udzielania dofinansowań na rozwój sektora wodorowego w Polsce. Wsparcie finansowe ma obejmować projekty inwestycyjne obejmujące:

  • wytwarzanie, wykorzystanie, magazynowanie i transport wodoru;
  • rozwój i budowę rurociągów przeznaczonych do transportu wodoru;
  • rozwój, budowę, wdrożenie oraz komercjalizację i produkcję innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem;
  • budowę, instalację, modernizację lub rozbudowę publicznie dostępnej infrastruktury tankowania.

W zależności od rodzajów inwestorów i kategorii przedsięwzięć, inicjatywa może otrzymać nawet 143 mln euro.

Polski wodór stale się rozwija

Centralna Dolina Wodorowa to tylko jedna z inicjatyw, mających na celu rozpowszechnienie w Polsce “paliwa przyszłości”. Niedawno Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła badania nad swoją instalacją pod kątem przesyłu gazu ziemnego i wodoru, Orlen we wrześniu testował pierwszą polską lokomotywę wodorową, z kolei ZE PAK i Polsat Plus uruchomiły w Warszawie pierwszą ogólnodostępną stację wodorową. Po polskich drogach jeździ aktualnie 120 samochodów osobowych zasilanych na wodór, jednak pojazdy napędzane tym paliwem coraz częściej pojawiają się we flotach komunikacji miejskiej miast. W autobusy wodorowe zainwestowały m. in. Szczecin, Kraków czy Poznań.

– Czytaj także: Czy polskimi gazociągami może płynąc wodór? PSG chce to sprawdzić

Źródło: informacja prasowa – Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA, teraz-srodowisko.pl

Fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.