Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zrównoważony rozwój okiem ekspertów i praktyków biznesowych

Zrównoważony rozwój okiem ekspertów i praktyków biznesowych

Blisko stu przedstawicieli biznesu, nauki, startupów, organizacji pożytku publicznego oraz przedstawicieli młodego pokolenia dyskutowało o wyzwaniach klimatycznych i zagadnieniach zrównoważonego rozwoju. Kongres Dobrych Praktyk ESG, SDG, CSR odbył się 8 grudnia, w wersji hybrydowej. Była to już III edycja wydarzenia, kolejna zapowiadana jest na marzec 2022 roku. Świat OZE uczestniczył w tym wydarzeniu i objął go patronatem medialnym.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Co możemy zrobić dla świata?

Kongres zainaugurował prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, wystąpieniem “Praktyki najlepsze dla świata”, podczas którego podkreślił potrzebę budowania innowacyjnych partnerstw. W wydarzeniu udział wzięli managerowie zajmujący się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w największych organizacjach w Polsce, np. Nationale Nederlanden, ING Bank Śląski, Amica, Agora, HB Reavis, Provident, Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Paneliści dzielili się dobrymi praktykami i pomysłami na zielone inicjatywy, ale również wypracowywali postulaty mające na celu podniesienie standardów raportowania niefinansowego. Jednym z nich jest postulat audytowania danych publikowanych przez firmy w rocznych sprawozdaniach z działalności w obszarze ESG/SDG/CSR. 

Dzielenie się wiedzą i wypracowywanie rozwiązań jest szczególnie ważne wobec rosnącej presji regulacyjnej i rynkowej, która stawie biznes przed koniecznością transformacji swoich biznesów w kierunku bardziej zrównoważonych. Szczególnie że procesowi temu towarzyszy wiele szans, ale również ryzyk, które niesie ze sobą niezrozumienie lub powierzchowne wdrażanie zagadnień związanych z ESG (Environmental, Social, Corporate Governance).

Rola firm

Każde przedsiębiorstwo wkraczając na drogę do zrównoważonej strategii musi wziąć pod uwagę klika istotnych elementów: uwarunkowania i branżę, w której działa, regulacje prawne, otoczenie rynkowe oraz własne cele biznesowe. Spełnienie kryteriów ESG może w pierwszym zetknięciu się z tą tematyką wydawać skomplikowanym i kosztownym działaniem, ale nie musi takim być. Powstaje coraz więcej ułatwień i rozwiązań dla biznesów, które chcą rozwijać się w sposób zrównoważony i pozyskiwać kompletne, wiarygodne i porównywalne dane.  

O ułatwieniach, pomysłach i narzędziach dyskutowano na scenie drugiej Kongresu Dobrych Praktyk, na której zaprezentowali się laureaci Konkursu dla Zrównoważonych, który został przeprowadzony w listopadzie, tuż przed wydarzeniem. Zwycięskie startupy i organizacje pozarządowe zaprezentowały pomysły i inicjatywy wspierające biznes w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs -Sustainable Development Goals).

O wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny III edycji Kongresu Dobrych Praktyk zadbali Partnerzy, w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, Small Step Matters, HB Reavis – międzynarodowa firma specjalizująca się w tworzeniu przestrzeni pracy, ABSInstitute, Instytut Myśli Europejskiej, COBIN Angels – organizator konkursu Business Angel of the year 2021, Proptech Foundation, e-nform oraz BuildTheWeb i agencja [vi:]

Małe i wielkie kroki

Poza przestrzenią kongresową miejscem skupiającym w jednym miejscu biznes oraz twórców akcji social impactowych jest platforma Small Step Matters. To pierwszy HUB zrównoważonego rozwoju, który zawiera zestaw różnorodnych narzędzi wspierających biznes w praktycznej realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Są tam między innymi marketplace działań  zrównoważonego rozwoju, sposoby na budowanie zaangażowania i gamifikacji pracowników, wyzwalanie ich przedsiębiorczości i inicjatyw oddolnych. Biznes w oparciu o platformę może w łatwy sposób implementować strategie zrównoważonego rozwoju oraz generować raporty niefinansowe. Trzon ekosystemu stanowią zrównoważone akcje i projekty organizowane przez partnerów społecznych, które na platformie mogą pozyskać finansowanie oraz firmowych wolontariuszy.

III edycja Kongresu Dobrych Praktyk zgromadziła prawie 100 panelistów na dwóch scenach kongresowych oraz blisko 300 uczestników online.  

Startupy i inicjatywy, które zwyciężyły w Konkursie dla Zaangażowanych, oprócz możliwości  prezentacji swoich pomysłów na Kongresie Dobrych Praktyk, będą miały również okazję na dotarcie do środowiska biznesowego poprzez bezpłatną promocję rozwiązań przez cały 2022 na platformie Small Step Matters.


Szczegóły Kongresu Dobrych Praktyk są dostępne pod linkiem https://kongresdobrychpraktyk.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.