86 MW mocy w rynku fotowoltaiki w Polsce. Skonsolidowany raport roczny Columbus Energy za 2019 rok

Spółka Columbus Energy opublikowała skonsolidowany raport za 2019 rok. Firma osiągnęła przychody na poziomie bagatela 210 mln złotych i dotychczas zamontowała ponad 230 tysięcy modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 86 MW.

Łączna moc 86 MW to instalacje fotowoltaiczne zrealizowane na rzecz 14 tysięcy klientów w całej Polsce. Wśród nich są właściciele gospodarstw domowych, przedsiębiorcy, a także zakończone projekty farm fotowoltaicznych. Łącznie firma zamontowała ponad 230 tys. modułów, co przekłada się średnio na 1500 montowanych instalacji miesięcznie o średniej mocy około 7,5 MWp. Sam zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Columbus Energy (EBITDA) wyniósł 20 mln złotych. Udział w ogólnopolskim rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych Columbus Energy szacuje na około 10 procent. 

Skonsolidowany wyniki Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A.

Spółka podkreśla, że rok 2019 był istotny ze względu na podjęte i wdrożone decyzje strategiczne, których celem jest budowa firmy technologicznej w obszarze nowoczesnej energetyki. Wśród kluczowych działań należy wymienić m.in. inwestycje w projekty farm fotowoltaicznych – ponad połowa dotychczas zakupionych 25,5 MW jest już w trakcie przyłączania do sieci. Całość portfela inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne to ponad 600 MW, a Spółka wycenia cały pakiet na około 2 mld złotych” – czytamy w raporcie spółki. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Columbus Energy, będąc głównym wykonawcą projektów, na przełomie 2019 i 2020 r. zrealizował 12,5 MW farm fotowoltaicznych, których budowa zaczęła się w listopadzie 2019 roku. Mowa tutaj o 13 projektach o wartości 43 mln złotych brutto. Wszystkie wygrały gwarancje na sprzedaż energii w aukcjach OZE. Elektrownie są rozlokowane w czterech województwach: mazowieckim, dolnośląskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim.

Firma poszerzyła również swoją ofertę o montaż pomp ciepła, a także weszła w branżę elektromobilności, dzięki inwestycji w system zarządzania sieciami stacji ładowania samochodów elektrycznych – spółkę Nexity.