Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Będzie dofinansowanie do pojazdów zeroemisyjnych? Ministerstwo przedstawiło projekt nowego programu

Będzie dofinansowanie do pojazdów zeroemisyjnych? Ministerstwo przedstawiło projekt nowego programu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło w piątek projekt nowego programu wspierającego zakup lub leasing pojazdów zeroemisyjnych. Tym samym projekt wszedł w fazę konsultacji. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Cele nowego programu

Jak czytamy w projekcie programu na stronie ministerstwa, jego głównym celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, poprzez wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. 

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, emisje z sektora transportu stanowią ok. 24% całkowitych emisji CO2 w Polsce. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Projekt zakłada, iż w ramach programu priorytetowego realizowane będą inwestycje mające na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki o obiegu zamkniętym. Oferuje on również wsparcie polskim przedsiębiorcom w procesie transformacji sektora transportu oraz zachowania konkurencyjności na rynku europejskim. MKiŚ powołuje się na dane GUS i wskazuje, że sektor ten daje zatrudnienie dla ponad 658 tys. osób w naszym kraju. 

Do kogo kierowany jest program

Projekt został opracowany przez MKiŚ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), a jego celem jest, jak wspomnieliśmy, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora transportu poprzez dofinansowanie zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych. Program odnosi się do pojazdów z kategorii N2 i N3.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Kategoria N2, zgodnie z załącznikiem 2 do ustawy Prawo o ruchu drogowym oznacza pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t.

Kategoria N3 z kolei obejmuje pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

Transport towarowy oraz autobusowy, jak wskazują badania KOBiZE, jest odpowiedzialny za ponad 30% emisji CO2, ponad 50% emisji NOx, ok. 40 % emisji NMVOC i ponad 70% emisji pyłu całkowitego PM pochodzących z sektora transportu.

Okres wdrażania i formy dofinansowania

W projekcie widnieje informacja wskazująca na okres realizacji programu w latach 2024-2029, w postaci:

  • okresu zawierania umów do 31.12.2028 roku
  • okresu wydatkowania środków do 30.06.2029 roku

Jako termin naboru wniosków wskazany jest tryb ciągły w latach 2024-2028 lub do wyczerpania alokacji. 

Jeśli chodzi o formę dofinansowania, można ubiegać się o dotację do zakupu pojazdu lub, w przypadku leasingu, o dopłatę do opłaty wstępnej, ustalonej w umowie leasingu.

W terminie od 26.01.2024 r. do 05.02.2024 roku projekt będzie poddany konsultacjom. Szczegółowe i ostateczne zapisy projektu zatem dopiero poznamy.

Źródło: gov.pl
Fot.: canva.com/@pexels, canva.com/@gettysignature

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.