1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Cena gazu bije rekordy! Gaz 5 razy droższy niż przed rokiem

cena gazu

Cena gazu bije rekordy! Gaz 5 razy droższy niż przed rokiem

Cena gazu bije rekordy. Biorąc pod uwagę pierwsze kwartały ostatnich lat, koszt zakupu tego surowca energetycznego jest najwyższy od lat. Cena gazu jest już ponad 5 razy większa niż rok wcześniej.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Cena gazu bije rekordy

W pierwszym kwartale 2022 roku, średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 439,26 zł/MWh. Oznacza to, że jest ona ponad 5 razy wyższa od tej w analogicznym kwartale roku 2021. Dlaczego cena gazu bije rekordy?

Cena gazu
Cena gazu, źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE

Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym, a te następnie znajdują odzwierciedlenie w cenach gazu dla klientów końcowych w naszym kraju.

Cena gazu: przyczyny wzrostu

Cena gazu jest najwyższa od lat. Na rosnące koszty pozyskania gazu i związany z tym wzrost cen w taryfach dla odbiorców zarówno gazu zaazotowanego jak i wysokometanowego, wpływ ma m.in. wojna w Ukrainie.

Cena gazu
Cena gazu w pierwszych kwartałach ostatnich lat, źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w każdym kwartale przedstawia informacje o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jak pokazują powyższe wykresy, na rynku hurtowym obserwujemy tendencję wzrostową cen gazu sprowadzanego z zagranicy. 

Rośnie także cena węgla. Szacuje się, że w Polsce może go w tym roku zabraknąć. 


Wzrost cen surowców energetycznych, sprawia, że w górę idą ceny prądu. Cena prądu w 1 kwartale 2022 roku była najwyższa od 12 lat

Jednym z narzędzi obniżenia rynkowej ceny energii elektrycznej jest wzrost OZE w miksie energetycznym. Energetyka wiatrowa jest obecnie najtańszym źródłem wytwarzania energii w Polsce. Cena energii dzięki OZE spadła też m.in. w Litwie:


źródło: ure.gov.pl, zdj. gówne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.