Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Columbus wyemitował Zielone Obligacje o wartości 75 milionów złotych

renewable

Columbus wyemitował Zielone Obligacje o wartości 75 milionów złotych

Spółka z grupy Columbus, New Energy Investments Sp. z o.o., wyemitowała Zielone Obligacje. Pierwszą transzę wartą 75 milionów złotych objął Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ). Proces koordynował Dom Maklerski BOŚ S.A., będący zarazem agentem emisji.

BANER MOBILEB1
Reklama

Spółka New Energy Investments (zależna od Columbus Energy S.A.) na początku września tego roku podpisała umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Dokument dotyczył przeprowadzenia czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji Zielonych Obligacji (czyli green bonds), w ramach Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość obligacji wynosi 500 milionów złotych. W pierwszej przeprowadzonej przez Spółkę transzy emisji obligacji BOŚ objął te o wartości 75 milionów złotych.

Proces pod kontrolą

Niezależny, międzynarodowy audytor CICERO Shades of Green AS z siedzibą w Oslo potwierdził ekologiczny charakter tejże inwestycji. Specjalizujący się w ocenie projektów zaangażowanych środowiskow CICERO Shades of Green AS, współpracuje z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama
BOS Columbus

Emisja obligacji New Energy Investments Sp. z o.o. to także proces, który odbył się zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz zasadami, określonymi przez International Capital Market Association (ICMA), oraz w ramach obszarów finansowania, wskazanych w dokumencie Green Bond Principles (GBP). 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

OZE kluczem do rozwoju energetyki

Jak twierdzą eksperci, w ciągu najbliższych lat jeszcze bardziej wzrośnie efektywność energetyczna instalacji fotowoltaicznych. Dzięki odpowiednim instrumentom finansowania mogą ciągle powstawać nowe systemy, odgrywające bardzo istotną rolę w zmniejszeniu emisyjności gospodarki. 

– Emisja zielonych obligacji spółki New Energy Investments to kolejny krok w niezwykle dynamicznym rozwoju polskiego przemysłu PV podsumował Michał Kurtyka, Minister Klimatu  i Środowiska.

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na budowę farm fotowoltaicznych na terenie Polski. Ich łączna moc ma wynieść ponad 30 MW. To pierwsza taka na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii.

Jak mówi Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A., notowanej na alternatywnym rynku GPW, cieszy się z efektów długotrwałej współpracy z BOŚ S.A.:

– Pierwsza transza emisji Zielonych Obligacji jest zwieńczeniem wspólnych, wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne emisje już w najbliższych tygodniach. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy dużych akwizycji projektów farmowych, o łącznej mocy 203 MW, za ok. 40 mln zł. Nadal aktywnie poszukujemy nowych projektów, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy stwierdził Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A., notowanej na alternatywnym rynku GPW.

Zielone Obligacje

Cele emisyjne w pełni wpisują się w założenia Zielonych Obligacji, które mają finansować projekty ekologicznie projekty farm fotowoltaicznych, przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju. Realizacja projektów ma być konsekwentnie poddawana audytowi i ocenie pod względem realizacji i korzystnego wpływu na środowisko. Wojciech Hann, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska podkreślił wspólny cel obu podmiotów:

Dynamicznie kontynuujemy trend green banking, zaspokajając nowe potrzeby rynku. Program emisji Zielonych Obligacji spółki z grupy Columbus jest na to najlepszym dowodem, a udział Grupy BOŚ w jego realizacji potwierdza nasze kompetencje. Jestem przekonany, że kolejne przedsiębiorstwa już wkrótce zdecydują się na pozyskiwanie środków finansowych za pomocą tego rodzaju instrumentupowiedział Wojciech Hann.

Z kolei Radosław Olszewski, prezes Zarządu DM BOŚ S.A. widzi  świetlaną przyszłość w procesie Inwestycji w Zielone Obligacje:

Cieszę się, że materializuje się pierwsza na polskim rynku kapitałowym emisja Zielonych Obligacji, mająca na celu finansowanie inwestycji ekologicznych w energetyce. Biorąc aktywny udział w procesie emisji, mogliśmy  wpisać się w wiodącą gałąź działalności naszego Banku. Wierzę, że ta wciąż mało powszechna w Polsce forma pozyskiwania środków będzie się rozwijać skomentował.

Zielone Obligacje zyskują coraz większą popularność zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Są dłużnym instrumentem finansowym, co odróżnia je od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz śmielej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny (rządy, samorządy, spółki komunalne).

Columbus rośnie w siłę

Columbus Energy S.A. jest przodującym dostawcą usług na rynku energetyki. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej przeznaczone zarówno dla gospodarstw domowych, jak i biznesu. Ponadto realizuje ona długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne, wyznaczając standardy jakości na rynku OZE. Columbus Energy S.A. jest notowany na rynku NewConnect. Coroczny, szybki wzrost przychodów Spółki sprawił, że firma stała się jednym z największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.