Firmy wolne od węgla

Firmy wolne od węgla

Dekarbonizacja, czyli ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery to szansa na lepszą przyszłość. Coraz więcej firm dąży do niej, wdrażając różnorodne strategie, w dużej mierze oparte na energii odnawialnej.

Energetyczna zmiana w firmach

Z badań firmy doradczej Bain & Company wynika, że coraz więcej firm podchodzi optymistycznie do transformacji energetycznej. Co więcej, zaczyna dostrzegać w niej możliwości rozwoju, a także budowania wartości. Według Bain & Company 60 proc. ankietowanych szefów czołowych światowych firm uważa, że transformacja energetyczna jest znacząca dla całej gospodarki. 

Ponad jedna trzecia (35 proc.) przedsiębiorstw zmodyfikowała swoje założenia biznesowe na rzecz ekologii, a przede wszystkim, aby sprostać wyzwaniom związanym ze skutkami globalnego ocieplenia. Poszczególne biznesy potrzebują gruntownej przebudowy, aby zrealizować cele klimatyczne. Według Wojciecha Świercza, młodszego partnera w Bain & Company, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z nieuchronności zmian związanych z dekarbonizacją, a to może przyspieszyć postęp w zakresie emisji.

Podczas pandemii wzrosła świadomość społeczna związana z globalnym ociepleniem, a tym samym pośrednio zwiększyła się presja na spółki ze strony konsumentów, rządów i inwestorów do podejmowania działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych – powiedział Wojciech Świercz, młodszy partner w Bain & Company. 

Trzy sposoby na zrównoważony rozwój

Według ekspertów Bain & Company przebudowa biznesu poszczególnych firm opiera się na trzech głównych filarach. Spółki z sektora dóbr konsumenckich, na przykład Unilever, stopniowo przemieniają swoją działalność i wdrażają coraz to kolejne rozwiązania redukujące emisję. Inne rozwijają nowe obszary, co w przypadku spółek paliwowych oznacza oprócz przetwórstwa ropy naftowej, produkcję biopaliw. Trzeci sposób to całkowita przemiana biznesu. Firma Ørsted, z wydobycia paliw kopalnych przerzuciła się na rozwój morskich farm wiatrowych.

– Transformacja energetyczna stanowić może zagrożenie dla funkcjonowania wielu firm w obecnych modelach biznesowych, jak również stwarzać nowe możliwości rozwoju. Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z konieczności podjęcia proaktywnych działań w celu ograniczania ryzyka związanego z dekarbonizacją oraz budowania nowej wartości dla akcjonariuszy i zapewnienia stabilnego rozwojupowiedział Wojciech Świercz.

Cele Europy

Unia Europejska niedawno zwiększyła cel redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kraje UE mają dwa lata na podjęcie działań w kierunku obniżenia emisji. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami celem jest obniżenie emisji o 55% do 2030 r. Według Fransa Timmermansa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu, państwa członkowskie UE muszą przyspieszyć działania na rzecz klimatu. 

Karta Zielonej Transformacji

O tym, jak będzie wyglądał świat, możemy  zdecydować już dziś.  Dla całego procesu przemian bardzo ważny jest prowadzony we właściwym kierunku biznes. 21 maja we Wrocławiu, 11 podmiotów podpisało Kartę Zielonej Transformacji. Dokument zobowiązuje do podjęcia wspólnych działań w celu ograniczenia zmian klimatycznych. Karta Zielonej Transformacji została opracowana przez Fundację Carbon Footprint. Portal Świat OZE jest jej partnerem medialnym. Więcej o tej inicjatywie dowiesz się z naszego artykułu. 

źródło: mat. prasowe