Ministerstwo Klimatu pracuje nad raportem „Czyste ciepło”

Ministerstwo Klimatu pracuje nad raportem „Czyste ciepło”

Ministerstwo Klimatu pracuje nad strategią dla ciepłownictwa. W obraniu odpowiedniego kierunku ma pomóc sporządzony właśnie raport „Czyste ciepło”. Głównymi celami analizy będzie diagnoza obecnego stanu polskiego ciepłownictwa oraz dostosowanie transformacji sektora zgodnie z wymaganiami polityki klimatycznej UE i wyzwaniami związanymi z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. 

Transformacja sektora ciepłowniczego

Raport „Czyste ciepło” został przygotowany przez zespół ekspertów powołany na mocy Zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, pod redakcją prof. Pawła Skowrońskiego z Politechniki Warszawskiej.

Minister klimatu Michał Kurtyka przypomniał, że kierunki transformacji sektora ciepłowniczego zostały podkreślone w dwóch podstawowych dokumentach strategicznych dla polskiej energetyki:

  • Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030,
  • Projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

– Sektor ciepłowniczy nadal oparty jest głównie na węglu, jednak jego rola będzie sukcesywnie maleć z uwagi na wzrost cen uprawnień do emisji i ograniczenia związane z emisjami pyłów i tlenków siarki skomentował minister i dodałTransformację ciepłownictwa już teraz wspierają krajowe programy finansowane przez NFOŚ: „Czyste powietrze”, uruchomiony po etapie pilotażu „Ciepło powiatowe”, czy „Polska geotermia plus”, w ramach której gminy mogą dostać do 100 proc. dofinansowania na geotermalny odwiert badawczy.

Walka z ubóstwem energetycznym

Minister Kurtyka zauważył, że wiele gospodarstw zagrożonych jest ubóstwem energetycznym. Ograniczanie tego zjawiska jest kluczowe w działaniach na rzecz modernizacji sektora energii. Minister zapewnił, że transformacja nie będzie skutkować wzrostem bieżących kosztów związanych z ogrzewaniem. 

Doradcy energetyczni pomogą w modernizacji

Michał Kurtyka zauważył, że z transformacją sektora energetycznego związane są pewne stereotypy. Jeden z nich mówi, że ekologiczne źródło ciepła jest drogie w eksploatacji. Aby przezwyciężyć uprzedzenia oraz wybrać właściwe, ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązania w ciepłownictwie konieczna jest szeroka oferta edukacyjna oraz upowszechnienie się roli doradców energetycznych. 

Ministerstwo Klimatu zakończy prace nad strategią dla ciepłownictwa najprawdopodobniej na przełomie 2020 i 2021 roku.

Źródło i fot.: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.