Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ministerstwo Klimatu pracuje nad raportem „Czyste ciepło”

Czyste Ciepło GOV

Ministerstwo Klimatu pracuje nad raportem „Czyste ciepło”

Ministerstwo Klimatu pracuje nad strategią dla ciepłownictwa. W obraniu odpowiedniego kierunku ma pomóc sporządzony właśnie raport „Czyste ciepło”. Głównymi celami analizy będzie diagnoza obecnego stanu polskiego ciepłownictwa oraz dostosowanie transformacji sektora zgodnie z wymaganiami polityki klimatycznej UE i wyzwaniami związanymi z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Transformacja sektora ciepłowniczego

Raport „Czyste ciepło” został przygotowany przez zespół ekspertów powołany na mocy Zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, pod redakcją prof. Pawła Skowrońskiego z Politechniki Warszawskiej.

Minister klimatu Michał Kurtyka przypomniał, że kierunki transformacji sektora ciepłowniczego zostały podkreślone w dwóch podstawowych dokumentach strategicznych dla polskiej energetyki:

  • Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030,
  • Projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

– Sektor ciepłowniczy nadal oparty jest głównie na węglu, jednak jego rola będzie sukcesywnie maleć z uwagi na wzrost cen uprawnień do emisji i ograniczenia związane z emisjami pyłów i tlenków siarki skomentował minister i dodałTransformację ciepłownictwa już teraz wspierają krajowe programy finansowane przez NFOŚ: „Czyste powietrze”, uruchomiony po etapie pilotażu „Ciepło powiatowe”, czy „Polska geotermia plus”, w ramach której gminy mogą dostać do 100 proc. dofinansowania na geotermalny odwiert badawczy.

Walka z ubóstwem energetycznym

Minister Kurtyka zauważył, że wiele gospodarstw zagrożonych jest ubóstwem energetycznym. Ograniczanie tego zjawiska jest kluczowe w działaniach na rzecz modernizacji sektora energii. Minister zapewnił, że transformacja nie będzie skutkować wzrostem bieżących kosztów związanych z ogrzewaniem. 

Doradcy energetyczni pomogą w modernizacji

Michał Kurtyka zauważył, że z transformacją sektora energetycznego związane są pewne stereotypy. Jeden z nich mówi, że ekologiczne źródło ciepła jest drogie w eksploatacji. Aby przezwyciężyć uprzedzenia oraz wybrać właściwe, ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązania w ciepłownictwie konieczna jest szeroka oferta edukacyjna oraz upowszechnienie się roli doradców energetycznych. 

Ministerstwo Klimatu zakończy prace nad strategią dla ciepłownictwa najprawdopodobniej na przełomie 2020 i 2021 roku.

Źródło i fot.: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.