Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowelizacja o drewnie energetycznym trafi do Prezydenta

Nowelizacja o drewnie energetycznym trafi do Prezydenta

Pomimo senackiego odrzucenia nowelizacji ustawy OZE o drewnie energetycznym, sejm przegłosował ją ponownie. Teraz nowe prawo czeka na prezydencki podpis. 

750x200 doublebillboard zaproszenie big

Co to jest drewno energetyczne?

Po sejmowych poprawkach, nowelizacja ustawy wprowadza pojęcie “drewna energetycznego”, jako:

1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

W uproszczeniu, ustawa umożliwia zagospodarowanie drewna, na które Lasy Państwowe nie mają albo straciły dotychczasowych odbiorców. Teraz stanie się ono paliwem o charakterze biomasowym dla elektrowni. Szacuje się, że około 2 mln m3 tego typu surowca LP mają zmagazynowane i dotychczas nie mogły go zagospodarować. Nowe prawo ma mieć charakter czasowy – będzie obowiązywało od października br., do końca 2021 roku.

Od sejmu do senatu i znów do sejmu

Nowelizacja przez długi czas była w ogniu krytyki środowisk ekologicznych, naukowych oraz części opozycji. Jednak obóz PiS skutecznie ją przepychał. 

Kiedy nowelizację włączono do obrad senatu, izba szybko przegłosowała jej odrzucenie. Uchwała w tej sprawie trafiła do sejmu. Następnego dnia sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zaopiniowała odrzucenie decyzji senatu. Ostatecznie to sejm zadecydował w głosowaniu, co dalej z nowelizacją. Teraz trafi ona bezpośrednio na biurko prezydenta.

Źródło: wysokienapiecie.pl, gramwzielone.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.