Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przełom w ochronie oceanów? Projekt “One Ocean” stawia ambitne cele dla Europy

ocean

Przełom w ochronie oceanów? Projekt “One Ocean” stawia ambitne cele dla Europy

Kondycja oceanów zależy w ogromnej mierze od stopnia ich ochrony. Dziś wiemy, że obserwowanie przemian zachodzących na obszarach wodnych obrazuje skalę kryzysu klimatu. Z tego powodu UE zobowiązała się do wzmożonej ochrony światowych oceanów.

Reklama

Na dnie oceanu

11 lutego w Breście odbył się szczyt o nazwie “One Ocean”. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła trzy kluczowe inicjatywy dla ochrony ok. 95% światowych obszarów oceanicznych. Oceany zajmują 361 mln km² powierzchni, co stanowi 70% pow. Ziemi. W ich ochronę mają włączyć się wszystkie kraje członkowskie UE.

KE zobowiązała się stworzyć międzynarodową koalicję na rzecz ochrony oceanicznej bioróżnorodności i rozpocząć wzmożone badania dna oceanicznego z pomocą robotów. Ponadto powstał projekt  Digital Twin Ocean, który umożliwi tworzenie symulacji oceanów na globie. 

Celem unijnej misji badawczej, jest wzmocnienie i odbudowa zasobów wodnych oraz oceanów w ciągu najbliższych 9 lat. 

Skala naszych działań na rzecz ochrony oceanów musi być proporcjonalna do naszej wspólnej odpowiedzialności. Spotykamy się w Breście, aby połączyć siły i odwrócić negatywny trend. Europa może wnieść ogromny wkład w ochronę oceanów, ale tylko wspólnie możemy zwiększyć ochronę oceanów i sprawić, aby życie w nich ponownie rozkwitło – mówiła Ursula von der Leyen we Francji.

Zagrożenia i kluczowa rola oceanów

Rozległe obszary oceaniczne są coraz bardziej narażone na liczne zagrożenia: zanieczyszczenia, nadmierną eksploatację oraz skutki zmian klimatu. Poziom zanieczyszczeń i intensywne rybołówstwo osiągnęły taki poziom, że za 30 lat w oceanach zamiast ryb będzie pływał sam plastik. 

Dwa główne cele unijnej walki z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi to ich redukowanie oraz szybsze przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Pomimo starań UE i poszczególnych krajów, na oceanach wciąż odbywają się niekontrolowane i katastrofalne w skutkach nielegalne połowy kłusowników.

W zeszłym roku temperatura oceanów pobiła rekordy, a naukowcy obserwują postępujące ocieplanie wód od lat 90. Oceany pochłaniają blisko ⅓ CO2 emitowanego w wyniku działalności człowieka. Przez ostatnie 50 lat aż 90% nadwyżki energii termicznej skumulowało się w oceanach, dzięki czemu temperatury doświadczalne na lądzie mogą być mniej odczuwalne i nie tak katastrofalne.

Jak ochronić najcenniejsze surowce?

Na osiągnięcie neutralności klimatycznej ma wpływ kilka składowych. Trzeba natychmiast rozpocząć kampanie uświadamiające, wzmocnić kontrole nielegalnych połowów oraz podtrzymać unijny systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Opłaty z ETS przyspieszają nieuniknioną transformację energetyczną szczególnie tych sektorów gospodarki, które odpowiadają za gigantyczne emisje zanieczyszczeń.  

Morski transport, który w ostatnim roku osiągnął gigantyczne dochody, niemal w całości opiera się na paliwach wysokoemisyjnych. Kiedy przemysł postawi na bezemisyjne źródła? 

źródło: ec.europa.eu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.